Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nemocnica Svet zdravia Svidník má novú diabetologickú ambulanciu

Počas uplynulého pondelka bola vo svidníckej nemocnici do života uvedená
nová diabetologická ambulancia, ktorá tam doposiaľ chýbala. Tá začala
v provizórnych podmienkach fungovať v jeseni minulého roku, ešte počas
rekonštrukcie jej súčasných priestorov (bývalej urologickej
ambulancie).

Novú diabetologickú ambulanciu dnes tvoria dve miestnosti so štandardným
medicínskym vybavením, medzi ktoré by mal v najbližšom období pribudnúť
aj EKG prístroj. V ambulancii sledujú najnovšie vedecké štúdie a
v budúcnosti plánujú postupne zavádzať aj nové spôsoby liečby cukrovky.
Ročne by v nej mali pomôcť približne 600 pacientom, kapacitu majú na
tisíc.
Riaditeľ nemocnice Svet zdravia Svidník MUDr. Eugen Lešo na margo ambulancie
uviedol, že počet diabetikov z roka na rok rastie, na Slovensku sa vlani
liečilo takmer 370 000 cukrovkárov. „Aj preto sme radi, že
vďaka našej novej diabetologickej ambulancii zlepšíme dostupnosť takejto
zdravotnej starostlivosti v regióne, keďže jej potreba sa stále
zvyšuje,“
dodal riaditeľ.
Okrem klasických výkonov, akým je diagnostika diabetu, porúch metabolizmu,
aplikácia inzulínu či monitorovanie glykémie, chcú s pomocou EKG robiť
v ambulancii i testy na kardiálnu autonómnu neuropatiu. Pri nej sú
postihnuté nervové vlákna srdca, čo môže spôsobiť dokonca aj náhlu
srdcovú smrť.
Napriek tomu, že cukrovka je jednou z najčastejších a najzávažnejších
chronických ochorení súčasnosti, predpokladá sa, že až desaťtisíce
Slovákov o svojej diagnóze nevie a ak aj majú nejaké ťažkosti, často ich
pripisujú niečomu inému. „Veľa ľudí nechodí na zdravotné
prehliadky a keď už navštívia nemocnicu pre vysoký krvný tlak, pri
odberoch lekári často zistia, že majú aj cukrovku,“

vysvetľuje lekár diabetologickej ambulancie MUDr. Viliam Vaník, ktorý
zároveň podotkol, že neliečená cukrovka môže skrátiť život aj
o dvadsať rokov a návštevu lekára preto netreba odkladať. Pacient pritom
nemusí pociťovať žiadne ťažkosti a problém často odhalí až obvodný
lekár pri prehliadke alebo špecialista. „Až pri vystupňovanej
cukrovke pacient cíti väčší smäd, väčšiu únavu, je menej výkonný a
častejšie sa potí. Pri ťažších prípadoch cítiť aj zápach
z úst,“
podotýka Vaník.
Medzi typickými pacientmi ambulancie sú 40 až 50-roční ľudia často so
sedavým zamestnaním, nadváhou, stresom v práci či vysokým krvným tlakom
alebo dôchodcovia. S vekom a zlým životným štýlom totiž stúpa
pravdepodobnosť výskytu choroby. Podľa Vaníka však čoraz viac pribúdajú
pacienti s cukrovkou druhého typu, ktorí majú len 30 rokov, čo je
alarmujúce. „Mladí ľudia majú celý život pred sebou a čím
dlhšie cukrovka trvá, tým vzniká väčšia šanca, aby sa komplikácie
rozvinuli. Vo väčšine prípadov ale platí, že cukrovka si pamätá, či a
ako sú ľudia liečení a ak sú disciplinovaní, ich prognóza dokáže byť
výrazne lepšia,“
podotkol.
Aj pacient s diagnostikovanou cukrovkou môže viesť plnohodnotný život,
musí však spolupracovať a riadiť sa odporúčaniami lekára. A práve so
zmenou životného štýlu majú pacienti najčastejšie problémy.
„Naučiť pacientov, aby boli disciplinovaní v stravovaní a
hýbali sa je často ten najväčší problém. Počas svojho života si už
zvykli na svoj životný štýl, svoj jedálniček a majú problém to zmeniť.
Liečiť cukrovku bez toho je ale náročné. Lieky jednoducho pohyb nenahradia
a pacienti nemôžu čakať, že celý problém za nich vylieči lekár. Časť
práce musia urobiť aj oni,“
zdôrazňuje lekár.

Základné informácie o cukrovke

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie
spôsobené nedostatkom inzulínu alebo jeho malou účinnosťou. Bez správnej
tvorby inzulínu a jeho účinku glukóza (cukor) zotrváva v krvi, čo vedie
k jej zvýšenej hladine a dochádza k poškodzovaniu ciev. Medzi
najčastejšie komplikácie patrí poškodenie sietnice očí, poškodenie
obličiek, nervov, ateroskleróza (kôrnatenie tepien) a diabetická noha.
Komplikácie sa však u každého pacienta môžu vyvinúť v rôznej miere a
rôznom poradí.

Diabetes mellitus sa delí na dva hlavné typy. Prvý typ je tzv. závislý
na inzulíne, ktorý vzniká častejšie v mladom veku človeka, môže sa
končiť ťažkými akútnymi komplikáciami a stavmi. Druhý typ, tzv.
nezávislý na inzulíne, vzniká skôr medzi vekovo staršími, často
obéznymi pacientmi, ktorí majú na vznik choroby dedičné predpoklady. Okrem
toho existuje ešte aj tehotenská cukrovka.

Klasická medicína pokladá diabetes za nevyliečiteľnú chorobu… Skorá
diagnostika a včasná liečba spolu s dodržiavaním zásad zdravého
životného štýlu však dokáže zabrániť komplikáciám diabetu alebo ich
významne oddialiť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter