Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Neexistujúce auto odhlásia z evidencie do konca októbra

V predošlom čísle Spektra sme písali o zmenách, ktoré so sebou
priniesol nový zákon o cestnej premávke účinný od začiatku februára.
Ten v prechodných ustanoveniach umožňuje pre mnohých občanov vyriešenie
dlhotrvajúceho a doposiaľ neriešiteľného problému – ako vyradiť
z evidencie motorové vozidlo, ktoré jeho majiteľ odviezol do šrotu ešte
predtým, ako zákon o odpadoch ustanovil povinnosť odovzdávať takéto
vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel a predložiť pri
žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie o jeho prevzatí na spracovanie.

„Jedná sa v prevažnej miere o vozidlá, ktoré sú
v našich evidenciách teraz len dočasne vyradené,“
podotkol
vedúci Okresného dopravného inšpektorátu v Stropkove kpt. Ing. Marcel
Jurečko a zároveň vysvetlil, ako má postupovať občan, ktorý chce svoje
už dávno zošrotované auto definitívne vyradiť z evidencie.
„V praxi to znamená, že od 1. februára 2009 je občanom
umožnené vyradiť už neexistujúce vozidlo z evidencie na základe
predloženého čestného vyhlásenia, v ktorom je uvedená skutočnosť, že
vozidlo už fyzicky neexistuje. Táto možnosť je v § 143 spomínaného
zákona umožnená len v prechodnom období, najneskôr do 31. októbra 2009,
pričom v čestnom vyhlásení musí držiteľ vozidla uviesť aj spôsob
zániku vozidla.“
Na základe spomínaného čestného
vyhlásenia, ku ktorému je potrebné doložiť buď 1,50 € kolok, alebo
túto sumu zaplatiť v hotovosti, bude vozidlo z evidencie vyradené.
V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžu majitelia takýchto vozidiel
obrátiť priamo na M. Jurečka na tel. čísle 742 8443.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter