Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nedožitá storočnica Starého Gondeka

Ján Gondek sa narodil
v obci Baňa, žil v nej, žil pre ňu a nič ho nepotešilo viac ako výkop
základov ďalšieho a ďalšieho nového rodinného domu. Viera v Boha bola
pre neho nesmierne dôležitá a nikdy ju nezaprel. Vraj vedel ovplyvniť
počasie, bol predsedom Únie žien, či kúpil lístky Bančanom na autobus,
aby sa vyvážali len preto, aby nebola zrušená autobusová linka na Baňu.
Pri rozprávaní príhod o zaujímavom počínaní jeho osoby by sa dali
tráviť večery…

Nie je ľahké hodnotiť jeho osobnosť. Pri príležitosti jeho nedožitých
stých narodenín vyberáme niektoré základné, či tradované udalosti a
súvislosti o človeku, ktorý sa cez tradované príhody stal najznámejšou
osobnosťou z Bane.
„Starý ako republika“ – tak samého označoval Ján Gondek a ktovie,
možno práve preto mu na Bani prischlo výlučne pomenovanie „Starý
Gondek“, pod ktorým ho tu všetci poznajú.
Rok 2017 bol pre Baňu 60. výročím od vzniku samostatnej obce v roku
1957. Taktiež uplynulo 60 rokov od vzniku Obecného úradu Baňa. V roku
2018 je najväčším obecným výročím práve sté narodeniny „Starého
Gondeka“.
Narodil sa 4. apríla 1918 ako prvorodený syn ešte v časoch Rakúsko –
Uhorska, ktoré vtedy dožívalo posledné mesiace svojej existencie. Vo svete
prebiehala prvá svetová vojna a na jej konci v októbri 1918 vznikla
1. Československá republika.
Z bokšanskej poľskej hory Ján navštevoval päť kilometrov vzdialenú
gréckokatolícku cirkevnú školu v Bokši a rímskokatolícke náboženstvo
v Stropkove. Získal základné vzdelanie.
Na opačnom konci Bane v časti Kolibiska sa v roku 1921 narodila Mária
Gondeková v inakšej rodine Gondekových. Nakoniec si práve ju v roku
1943 zobral Ján za manželku. Prínos jej povahy bol pre Jána Gondeka zrejme
významný a bola mu v jeho nadchádzajúcom veľmi aktívnom živote oporou,
čo evokuje i v jeho prípade všeobecné úslovie, že za každým
úspešným mužom stojí žena. Spolu sa im postupne narodilo päť detí.
Na prelome rokov 1944 až 1945 sa aj on sám ako civilný obyvateľ stretol
s hrôzou druhej svetovej vojny. Z rozkazu nemeckej armády musela byť aj
Baňa evakuovaná a sám neskôr uviedol, že mnohí jej obyvatelia boli
prvýkrát vytrhnutí zo svojho života v osade. V nej boli po odchode
vojnového frontu takmer všetky domy zlikvidované a poškodené.
J. Gondek uviedol, že sa do svojho príbytku vrátil 17. januára, čo by
znamenalo, že to bolo ešte pred oslobodením obce.
Práve od roku 1945 bol roľník J. Gondek nepretržite medzi poslancami
Bokše. V roku 1946 vo veku 49 rokov nešťastne zomrela jeho matka,
najmladšie zo siedmIch detí malo vtedy len 10 rokov a tak sa najstarší,
vtedy 28 ročný Ján, stal živiteľom rodiny, keďže jeho otec tragicky
zahynul v jáchymovskych baniach.
V roku 1948 sa J. Gondek stal podpredsedom Miestneho národného výboru
Bokša. Ako 33 ročný sa stal predsedom MNV v Bokši a od roku 1953 až do
roku 1957 sa stal opäť podpredsedom.
Osoba Jána Gondeka sa dostávala do popredia v roku 1948, kedy sa začalo
s výstavbou prístupovej cesty na Baňu. Svojou činorodou snahou sa podpísal
aj pod výstavbu kostola na Bani.
Proces osamostatnenia Bane vyvrcholil v roku 1957, kedy sa odčlenila od
Bokše. Za prvého predsedu MNV, čiže starostu, bol zvolený Ján Gondek.
Podporoval cirkevný život, rozumel kňazom i oni jemu.
Spomedzi veľkého počtu zásluh, ktoré sa J. Gondekovi pripisujú, spomenieme
napríklad výstavbu cesty do obce, zahájenie autobusového spojenia, výstavbu
prvej budovy školy, či založenie drobnej prevádzkarne pri MNV, kde bol od
jej počiatku vedúcim.
Po návrhu občanov zriadiť materskú školu, J. Gondek zakomponoval do svojho
úmyslu postaviť kultúrny dom aj priestory pre spomínanú materskú školu,
čo sa v 70. rokoch aj uskutočnilo.
Počas jeho úradovania bol v obci vybudovaný aj vodovod, postavená budova
potravín a pohostinstva.
Vekom oslabený chcel, aby sa hľadal nový vedúci prevádzky, túžil, aby
svojho nástupcu mohol ešte zaučiť.
V roku 1988 ešte ako predseda MNV navrhoval zmenu plánovaného rozšírenia
intravilánu v obci.
Rokom 1990 ukončil Ján Gondek svoje verejné pôsobenie a zanikla aj
prosperujúca prevádzkareň.
„Národ keď je chudobný, je pohostinnejší . Ľudia si kedysi
boli rovní a viac sa schádzali. Medziľudské vzťahy sa vytrácajú. Vládne
tu napätie a nenávisť. Za dobré – dobré nečakaj,“

vyjadril sa dávnejšie.
Dožil sa aj plynofikácie obce i rekonštrukcie kostola i jeho
posvätenia.
V júni 2001 zomrel. O zaujímavých náhodách, či božích milostiach,
ktorých sa mu za života i pred smrťou dostalo, vedia rozprávať i jeho
deti.
Povesť J. Gondeka a humorné príhody sa dodnes rozprávajú i v širšom
okolí až k Bardejovu, či Prešovu.
Aby sa predišlo usadeniu dejinných mýtov k jeho inšpiratívnej osobe, bude
nevyhnutné uskutočniť výskum a kriticky spracovať jeho životný príbeh,
čím aj poznanie jeho výnimočnosti, významu a zásluh jeho osobnosti
dostanú jasný obraz.
Svätá omša za Jána Gondeka sa bude slúžiť 4. apríla 2018 o 18.00 hod
v kostole na Bani.
-M. Gondek, J. Gundza-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter