Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nedožitá osemdesiatka akademického maliara Františka Veselého

16. augusta 2018 by stropkovský rodák, čestný občan a akademický
maliar František Veselý oslávil životné jubileum 80 rokov.

Pri tejto príležitosti sa na stropkovskom miestnom cintoríne stretli
primátor mesta O. Brendza, vedúci odboru školstva a kultúry T. Kubička,
predseda MO MS S. Cichý, ako aj jeho priatelia výtvarníci, ku ktorým sa
určite radia P. Vateha, M. Bujdoš, M. Potoma, M. Danko, aby na jeho pomník
uložili kyticu kvetov a zapálili sviecu, ktorá symbolizuje život.
Tento akademický maliar a umelec zanechal za sebou veľa priateľov, ale aj
veľké množstvo nádherných umeleckých diel. Diela, ktoré sú jedinečné a
nadčasové.
Práve v tomto jubilejnom roku sa v júni konala vo Východoslovenskej
galérii vernisáž výstavy „Krajina nového typu“, ktorá je venovaná
celoživotnému dielu nášho rodáka. Mesto Stropkov podporilo myšlienku
zorganizovať túto výstavu, ktorej kurátorom bol Miroslav Kleban.
Výstava je prístupná širokej verejnosti do 21. októbra
2018.

„Samotná výstava poukazuje na výnimočnosť umelca a jeho
nadčasovosť. Keď pred desiatkami rokov vo svojich dielach poukazoval na
dôležitosť ochrany životného prostredia, na krásy prírody, takmer nikto
tomu nerozumel a nechápal. Dnes vieme, že svojimi dielami venovanými tejto
téme predbehol dobu,“
uviedol primátor mesta O. Brendza a
dodáva, že rovnako boli nadčasové jeho diela, na ktorých zachytil starý,
historický Stropkov, jeho ulice i chotáre.
„Nevedel sa vyrovnať s bezbrehou výstavbou a prestavbou
mestských ulíc. A aj v tomto mu dnes dáme za pravdu. Tretím faktorom
výnimočnosti umelca je nerozlučné puto s naším mestom. Hoci mal veľa
príležitostí na to, aby mesto opustil a pôsobil inde, Stropkovu zostal
verný. Skutočný lokálpatriot, vzor pre súčasnú generáciu. Nielen tieto
myšlienky poukazujú na výnimočnosť umelca,“
doplnil O.
Brendza.
Mesto Stropkov ako prejav úcty, vďaky a uznania celoživotného diela
Františka Veselého pristúpilo k výrobe filmového dokumentu, ktorý bude
určený pamiatke jeho diela a zároveň bude symbolickým darom pri už
spomínanom nedožitom výročí.
Na začiatok októbra je naplánovaný detský výtvarný plenér, ktorý nesmie
práve meno tohto umelca. Meno akademického maliara nesie aj stropkovská
základná umelecká škola, ktorá si na jeho pamiatku v tomto jubilejnom roku
pripravila sériu vystúpení.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter