Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nebezpečný kanál v meste

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-kanal-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na mestských
zastupiteľstvách majú poslanci možnosť pripomienkovať svoje postrehy.
Jedným z nich bol naposledy, 16. decembra 2016, problém s nebezpečným
kanálom, ktorý sa nachádza medzi poštou, obchodným domom Mier a bytovým
domom D1. Prekrytý je iba doskami, čo je dosť nebezpečné aj z dôvodu, že
sa tu pohybujú deti. Na túto pripomienku odpovedal riaditeľ prevádzky
Služba m. p., Michal Šandrík.</p>

<p><strong><em>„Áno, o tomto probléme viem. Už sme oslovili ľudí za to
zodpovedných, teda Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, keďže tá je
povinná odstrániť tieto škody po rekonštrukcii potrubí. Určite ste si
mohli všimnúť, že za obchodným domom Mier je sadnutá časť asfaltu
kanalizácie, túto situáciu sme taktiež riešili s vodárňami. Teraz majú
veľa práce na miestnych komunikáciách, pretože pracujú na odovzdaní
všetkých zrekonštruovaných plôch po vybudovaní kanalizácie pre mesto. Tie
sú totiž povinné vrátiť do pôvodného stavu. Na spomínaný kanál som ich
upozornil približne pred dvoma mesiacmi, sľúbili nám, že v najbližšej
dobe sa to bude riešiť.“</em></strong> Od riaditeľa Služby sme sa
dozvedeli, že je potrebné vyčkať aj na vhodnejšie klimatické podmienky,
keďže v zimných mesiacoch nie je možné tieto opravy realizovať.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-kanal-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/05-kanal-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter