Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Návštevnosť ubytovacích zariadení Prešovského kraja

<h3>Tretí najnavštevovanejší kraj na Slovensku</h3>

<p>V priebehu roka 2013 navštívilo Prešovský kraj 700 248
návštevníkov, z toho bolo 236 637 zahraničných. V porovnaní s rokom
2012 počet návštevníkov vzrástol o 9,5 %, z toho zahraničných
o 9,4 %. Na celkovom počte návštevníkov v Slovenskej republike sa kraj
podieľal 17,3 % a na počte zahraničných 14,2 %.</p>

<p>Prešovský kraj je tretí najnavštevovanejší na Slovensku, hneď po
Bratislavskom a žilinskom kraji. V prevažnej miere sa na návštevnosti kraja
podieľali Slováci, zahraniční návštevníci tvorili 33,8 %. Najvyššie
zastúpenie zo zahraničných návštevníkom mali hostia z Českej republiky
11 %, Poľska 5 %, Ukrajiny 3,5 %, Nemecka 2,4 % a Južnej Korey 2,2 %.<br
/>
Najviac, 65,4 % návštevníkov Prešovského kraja, sa ubytovalo v okrese
Poprad, ďalej nasledoval okres Kežmarok 8,5 %, Prešov 6,7 % a Stará
Ľubovňa 5,4 %. Do okresu Poprad prišlo najviac zahraničných
návštevníkov, a to 24,7 % z celkového počtu návštevníkov kraja.
Priemerná dĺžka pobytu návštevníkov v kraji bola 3,2 dňa. Dlhšie
pobyty boli zaznamenané v okresoch Bardejov, a to 6,7 dňové a Stará
Ľubovňa 4 dňové, čo ovplyvňuje hlavne kúpeľná turistika. Naopak,
najkratšie pobudli návštevníci v okrese Humenné s priemerným počtom
prenocovaní 1,6 dňa. V priemere najdlhší pobyt v dňoch bol zaznamenaný
u hostí z Bieloruska (4,6), Moldavska (4,2) a Ruska (4).<br>
Návštevníkom Prešovského kraja poskytovalo ubytovacie služby
701 ubytovacích zariadení zaradených do štatistického zisťovania, z toho
bolo 109 hotelov, 155 penziónov, 58 turistických ubytovní a
204 ubytovaní v súkromí. Ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji
predstavujú 20,1 % z celkového počtu zariadení na Slovensku.
Návštevníci mali k dispozícii 11 239 izieb s 30 241 lôžkami a 3 890
miest na voľnej ploche. Najvyšší podiel ubytovacích zariadení v kraji mal
okres Poprad, a to 44,8 %, potom nasledoval okres Kežmarok 16,8 % a okres
Prešov 7,1 %. Okres Poprad disponoval aj najväčšou lôžkovou kapacitou
v kraji a to 49,1 %, Kežmarok 10,1 % a Stará Ľubovňa 8,9 %.<br>
Čisté využitie stálych lôžok v ubytovacích zariadeniach v kraji bol
26,8 %, čo je o 4,5 percentuálneho bodu vyššie ako je priemer za SR.
Najvyššie využitie lôžkovej kapacity v rámci kraja, a to 38 % bolo
v okrese Bardejov, potom Poprad 36,7 % a Stará Ľubovňa 24,2 %.
Najväčší záujem bol o kúpeľné hotely ***** až ***, ktoré boli
využité na 56,4 %, potom hotely ***** a hotely **** na 47,4 %. Najnižšiu
obsadenosť v kraji dosiahli kempingy 6,7 %.<br>
Celkové tržby za ubytovanie v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 46,2 mil.
EUR, čo z celoslovenských tržieb predstavuje 16 %. Podiel tržieb od
domácich návštevníkov v kraji činil 60,4 %, v nominálnej hodnote to
predstavuje 27,9 mil. EUR. Z jednotlivých okresov kraja najvyššie tržby za
ubytovanie sa dosiahli v okrese Poprad 33,2 mil. EUR, potom nasledovali okresy
Bardejov 3,1 mil. EUR, Kežmarok 2,9 mil. EUR, Stará Ľubovňa 2,8 mil. EUR
a Prešov 2,1 mil. EUR. Priemerná cena za ubytovanie v kraji bola 20,47 EUR,
čo je o 4,67 EUR nižšia ako je priemer za Slovenskú republiku. Domáci
návštevníci za ubytovanie zaplatili v priemere 18,38 EUR, zahraniční
návštevníci platili o 6,40 EUR viac, teda 24,78 EUR. Najvyššiu
priemernú cenu za ubytovanie s hodnotou 27,76 EUR zaplatili návštevníci
v okrese Humenné a najnižšiu priemernú cenu 6,26 EUR v okrese Svidník.
Najvyššia priemerná cena za ubytovanie bola v hoteloch ***** a ****, kde
dosiahla 40,82 EUR a vo wellness hoteloch ***** až *** 39,73 EUR,
najlacnejšie vyšlo ubytovanie v chatových osadách 8,45 EUR a kempingoch
3,30 EUR.<br>
<strong>Jaroslava Petričová</strong><br>
<strong>Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter