Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Návštevnosť Prešovského kraja opäť s rastom

Prešovský kraj sa znova teší nárastu návštevnosti. V prvom polroku
2019 zavítalo do kraja 481 477 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo
predstavuje medziročný nárast o 10 %. Rovnaké priaznivé štatistiky vedie
kraj aj v počte prenocovaní, medziročne ide o rast 9,8 %. Kraj si
zároveň udržal prvenstvo v počte prenocovaní domácich návštevníkov,
kde tvorí najvyšší, až 21,9% podiel v rámci celej SR.

V porovnaní s 1. polrokom 2018 sa zvýšil počet návštevníkov
v kraji o 43 839 na 481 477 turistov, čo predstavuje medziročný nárast
o 10 %. V kraji bolo počas prvého polroka zaznamenaných 1 440 259
prenocovaní, medziročne ide o nárast o 9,8 %. Návštevníci ostávajú
v kraji priemerne tri noci.
Prešovský kraj je dlhodobo tretím najnavštevovanejším krajom SR. V počte
prenocovaní všetkých návštevníkov si však tento rok polepšil o jednu
priečku a za Žilinským krajom sa umiestnil na druhom mieste (3. Bratislavský
kraj). Mimoriadne obľúbený je pre Slovákov. V počte prenocovaní domácich
návštevníkov dosahuje najvyšší až 21,9-percentný podiel v rámci celej
SR.
Z hľadiska zahraničných návštevníkov ide o 12% podiel v rámci SR.
V Prešovskom kraji sa v prvom polroku 2019 ubytovalo 130 279 cudzincov,
ktorí tu strávili 366 141 nocí. V porovnaní s rokom 2018 ide o takmer
8% nárast.
Top navštevovanou lokalitou kraja je okres Poprad s Vysokými Tatrami, kde
zavítalo približne 320 tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení. Počet
prenocovaní sa v tejto oblasti priblížil k jednému miliónu. OOCR Región
Vysoké Tatry zaznamenala dvojciferný nárast počtu ubytovaných
návštevníkov. U domácich + 9,24%, u zahraničných +8,59%.
Pozitívnej štatistike prospeli aj kampane KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá
dlhodobo prispieva k rozvoju turizmu a cestovného ruchu v celom Prešovskom
kraji. Hlavným projektom je i tento rok letná cestovateľská súťaž
LEGENDARIUM, ktorá prebieha ešte do 15. septembra.
„Ide už o štvrtý ročník kampane, ktorá sa každoročne
teší čoraz väčšej obľube najmä u detí. Často sa však stretávame
s tým, že projekt nadchýna všetkých členov rodiny. Prostredníctvom
súťaže môžu deti preskúmať celý región severovýchodného Slovenska od
jeho kraja na Dukle až po oblasť Vysokých Tatier či Polonín. Vytipovaných
je viac ako 50 turistických zaujímavostí, kde môžu návštevníci
nazbierať 40 nálepiek hrdinov a nalepiť ich do originálneho
komiksu,“
priblížil viac zámer projektu výkonný riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Okrem projektu Legendarium prispeli k zvýšeniu návštevnosti aj ďalšie
aktivity, ako napr. Turistické noviny Prešovského kraja, fotografická
súťaž Choď a foť 2019 a rôzne podujatia, ktoré KOCR spoluorganizovala
v jednotlivých regiónoch.
Jedným z kľúčových podujatí v prvom polroku boli MS v ľadovom hokeji
2019, ktoré sa konali v Košiciach a Bratislave. KOCR Severovýchod Slovenska
pripravila pre toto podujatie propagačné materiály. „Tlačené
brožúry s výberom TOP tipov na výlety v Prešovskom kraji boli
distribuované v ubytovacích zariadeniach, ako i na letisku v Košiciach. Aj
týmto nástrojom sme chceli podnietiť zahraničných turistov vydať sa
objavovať jedinečnosti severovýchodu Slovenska,“
doplnil
Janoško.
KOCR Severovýchod Slovenska pokračuje v ďalších aktivitách, ktoré by
mali prispieť k vyššej návštevnosti Prešovského kraja. Jednou z nich je
aj cezhraničný projekt Karpatské dobrodružstvá, v rámci ktorého sa
vytvoria tri nové produkty cestovného ruchu. Ide o dve poznávacie
viacdňové turistické trasy na Slovensku s presahom do Poľska a jednu
poľskú trasu s presahom na Slovensko.
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter