Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Návšteva Maltézskych rytierov v DSS Stropkov

obrazek27. apríl bol pre
klientov v DSS Stropkov zvláštny a výnimočný. Do zariadenia zavítali
z iniciatívy ZBORU DOBROVOĽNÍKOV MALTÉZSKEHO RÁDU NA SLOVENSKU p. Peter
Máriássy, viceprezident zboru, Mr. Peter Mikuláčik, člen Zboru
dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku, Ing. Milan Baran, podpredseda
Prešovského samosprávneho kraja, Mgr. Margita Ďorďová, vedúca odboru
sociálneho PSK, Mgr. Burcik Marek, riaditeľ Potravinovej banky, RNDr. Peter
Kršjak, riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu, Ing. Ivan Sýkora,
prezident Slovenskej humanitnej rady.

Pri tejto príležitosti hostia navštívili p. Jozefa Kuču a predseda Rádu
Maltézskych rytierov mu odovzdal invalidný vozíček. Pán Kuča bol
bezdomovec a prednedávnom bol prijatý do zariadenia po amputácii oboch nôh.
Nakoľko jeho sociálna situácia bola veľmi obtiažna, pomoc a ústretovosť
našiel prostredníctvom vyššie uvedených inštitúcií.
Počas rozhovoru sme dospeli k novým možnostiam spolupráce s Potravinovou
bankou na Slovensku.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať ZBORU DOBROVOĽNÍKOV MALTÉZSKEHO
RÁDU NA SLOVENSKU za ich dar a ostatným zainteresovaným za ich angažovanie
pri práci s postihnutými.
-dss-

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter