Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Návrh o odčlenení Medzilaboriec od stropkovského úradu napokon poslanci stiahli

Dvojica poslancov parlamentu nedávno predložila návrh na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.

Mikuláš Krajkovič z Vápeníka pri Svidníku a Michal Lukša zo Sniny
(obaja Smer – SD) okrem iného navrhovali zriadenie dvoch nových Úradov
práce, soc. vecí a rodiny vo Svidníku a Snine (odčlenením od ÚPSVaR
v Bardejove, resp. Humennom) a tiež navrhli, aby z pôsobnosti územného
obvodu stropkovského Úradu práce bol presunutý okres Medzilaborce do
pôsobnosti Úradu práce v Humennom. Tunajší úrad by sa tak stal jedným
z najmenších na Slovensku. Poslanecký návrh, ktorý by v prípade
schválenia mohol byť predzvesťou rušenia ďalších úradov špecializovanej
štátnej správy v našom okrese, mierne povedané, znepokojil stropkovských
predstaviteľov úradu práce i samosprávy, pričom mu vyslovili jednoznačné
nie. „Návrh bol podaný bez predošlej konzultácie s našim
úradom i detašovaným pracoviskom v Medzilaborciach. Iniciatíva dvoch
pánov poslancov prekvapila a zarazila našich občanov hlavne preto, že sa
zasahuje do života okresov, v ktorých oni sami nepôsobia. ÚPSVaR
v Stropkove vykonáva svoju činnosť od roku 2004, tak ako ostatných
45 Úradov práce na Slovensku. Všetky činnosti a služby vo vzťahu
k občanom sú plne zabezpečené a preto nevidíme akýkoľvek dôvod na zmenu
dnešného stavu. Pre občana by zmena nepriniesla nič nové. Naopak pre
pracovníkov detašovaného pracoviska v Medzilaborciach by to znamenalo novú
neistotu v pracovnoprávnych vzťahoch a Stropkovu by to opäť potvrdilo, že
snahy o likvidáciu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale hlavne
celého okresu sú stále veľmi reálne,“
uviedol riaditeľ
ÚPSVaR v Stropkove Ivan Kleban. V podobnom duchu sa vyjadril aj stropkovský
primátor a poslanecký kolega predkladateľov z klubu vládnej strany Peter
Obrimčák. „O tomto poslaneckom návrhu som sa dozvedel pred
týždňom, pretože obaja páni poslanci tento návrh so mnou nekonzultovali.
Určite však budeme o ňom diskutovať na poslaneckom klube Smeru – SD.
Osobne pevne verím, že v prípade Stropkova sa nič meniť nebude a teda
Stropkov s Medzilaborcami budú aj naďalej tvoriť jeden úrad. Nerozumiem
však obavám, prečo by sa mal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Stropkove stať detašovaným pracoviskom iného úradu,“

povedal P. Obrimčák. Negatívne stanovisko k predkladanému návrhu vyslovilo
z dôvodu zvýšených výdavkov na zriadenie nových úradov aj Ministerstvo
financií.
Krátko pred uzávierkou vydania sme sa skontaktovali s jedným
z predkladateľov návrhu, M. Krajkovičom. Kvôli obsahovým nedostatkom,
nedostatočne spracovaným dopadom zákona i neúplnosti finančných a
ekonomických vplyvov sa s poslaneckým kolegom M. Lukšom rozhodli svoj návrh
stiahnuť. M. Krajkovič však zdôraznil, že v žiadnom prípade nebolo
úmyslom predkladateľov okliešťovať pôsobnosť či kompetencie
stropkovského Úradu práce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter