Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Návrh na schválenie projektového zámeru vybudovania viacúčelovej športovej haly poslanci podporili

Poslanecký zbor na
minulotýždňovom 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Stropkove
odobrili zámer mesta vybudovať multifunkčnú športovú halu. Ide o projekt
realizovaný v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja
(SZĽH).

Zmyslom tohto projektu je zlepšiť podmienky v mládežníckom športe,
vrátane hokeja ako aj snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne priestory pre
prácu s deťmi a mládežou, teda motivujúceho prostredia pre rozvoj športu.
„Ak budeme úspešní, v areáli ZŠ Konštantínova by mala byť
vybudovaná viacúčelová športová hala s celoročnou prevádzkou. Pre
vybudovanie objektu je potrebná plocha o minimálnych rozmeroch 76 m x 56 m.
Samotná plocha určená na korčuľovanie a ďalšie športové aktivity je
navrhnutá v rozmeroch 40 m x 20 m,“
priblížil primátor O.
Brendza. Jednou z podmienok bol „jednoeurový“ prenájom vytipovanej
stavebnej parcely na obdobie 40 rokov, čo poslanci schválili. Ďalšími
podmienkami sú napríklad prenajať si minimálne 60 hodín mesačne pre
potreby verejného korčuľovania a iných športových aktivít obyvateľov,
navýšiť počet hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti
(korčuľovanie, hokej) na školách pod správou mesta.

Medzi mestom Stropkov a SZĽH prebieha od septembra minulého roka
obojstranná komunikácia týkajúca sa možnosti rozvoja a modernizácie
hokejovej infraštruktúry v meste. V októbri minulého roka radnica mesta
informovala SZĽH o aktuálnom stave jestvujúceho štadióna a o zámeroch
samosprávy v oblasti rozvoja hokeja a krasokorčuľovania.
V závere januára 2017 prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Ing.
Martin Kohút vedeniu mesta adresoval list, v ktorom samospráve ponúkol
konkrétnu spoluprácu v spomínanej oblasti. Po konzultácii so zástupcami
SZĽH bola odporúčaná plocha v areáli ZŠ na Konštantínovej ulici.
Naplnením vyššie uvedeného cieľa je výstavba športovej haly, resp.
objektu, ktorý umožní viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné
zmysluplné využitie voľného času, so zameraním na získavanie základov
pre možnosť ďalšieho rozvoja športu. Zámerom je „na zelenej lúke“
v areáloch základných škôl vybudovať viacúčelovú športovú halu
s celoročnou prevádzkou, vďaka čomu by sa rozšírili školské
i mimoškolské aktivity mládeže. Ak projekt vyjde, v zimných mesiacoch
bude hala slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letných obdobiach
jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti ďalších
komplikovaných úprav je možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné
športy.
Celý objekt je navrhnutý tak, aby dokázal fungovať samostatne bez nutnosti
hľadať priestory pre šatne a hygienické priestory v existujúcich budovách
škôl, resp. telocviční. Investorom a prevádzkovateľom objektu
bude SZĽH.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter