Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Naše stropkovské odpusty

<p>Náš ľudský život môže byť o to krajší, ak dokážeme žiť aj
duchovne v spoločenstve Cirkvi. Každý deň má osobitnú oslavu, či už je
to nedeľa, sviatok, spomienka na svätého, či féria. Neustále sme
v očakávaní niečoho krajšieho, čo má prísť. A čo povedať o našich
odpustoch, o pútiach?

<p>To sú nevyčerpateľné pramene duchovných radostí a povzbudení,
vyslyšania našich túžob a prosieb našich očistení a ďakovaní.
Isteže, taký odpust ako je stropkovský si vyžaduje dlhú prípravu. Je treba
pripraviť kvalitný duchovný program. Pútnici majú z odpustu odchádzať
v pokoji, naplnení duchovnými zážitkami a posilnení na tele i na duši.
Tohoročný mariánsky stropkovský odpust je pre mňa osobne jubilejný –
už desiaty. Každý odpust mal svoju ústrednú myšlienku, ktorá bola pre
nás hnacou silou do toho ďalšieho.
Rok 2003: Môj prvý stropkovský odpust. Vtedajší košický
pomocný biskup Bernard Bober ma uviedol do funkcie stropkovského dekana a
farára a vyjadril nádej, že farnosť a dekanát sa budú zveľaďovať.
Rok 2004: Hlavnú odpustovú omšu celebroval pomocný biskup
Stanislav Stolárik. Týmto odpustom sa začala príprava na veľké misie (9.
až 17.októbra 2004) a pre 450 chlapcov a dievčat príprava na sviatosť
birmovania. Hneď po odpuste sa začala veľká oprava kláštorného
kostola.
Rok 2005: Na odpust prišiel biskup Bernard Bober. Niesol sa
v znamení Roka Eucharistie, vysviacky na kňazov stropkovských rodákov Petra
Bujdoša a Petra Sykoru, blaženej smrti veľkého pápeža Jána Pavla II.
(2.apríl) a príchod nového pápeža Benedikta XVI. (19.apríla). Odpust bol
aj prípravou na konsekráciu obnoveného kláštorného kostola (29.október) a
predtým na malé misie rehoľníkmi – františkánmi, redemptoristami a
dominikánmi
Rok 2006: Tento odpust môžeme nazvať historickým, lebo do
Stropkova prišiel apoštolský nuncius Henryk Josef Nowacki, ktorého
sprevádzal biskup Bernard Bober.
Cítili sme tu vôňu Svätého otca. Nuncuis, pôvodom Poliak, zrozumiteľne
hovoril slovensky. Za jasotu a spevu veľkého množstva ľudu a kňazov bol
zástupca Svätého otca privítaný a odprevádzaný.
Rok 2007: Aj tento odpust bol jubilejný. Bol preniknutý
vôňou našich predkov, ktorí pred 70 rokmi postavili Katolícky kultúrny
dom s hlavným cieľom „Posilňovanie viery, pevných mravov a hrdinských
skutkov mládeže, to všetko pre blaho otčiny.“ To dedičstvo našich otcov
sme opravili a prispôsobili pre naše potreby. Odpust viedol košicky
arcibiskup Alojz Tkáč, ktorý požehnal 70-ročný KKD, aby aj do budúcnosti
„bol miestom na záchranu našej mládeže“ (zo zakladajúcej listiny).
Rok 2008: Odpust sa niesol v znamení púte z farnosti do
Lourd cez La Sallete, pod mottom „Cez Máriu a k Ježišovi“. Na odpuste sa
venovalo aj obnove kresťanských rodín, k čomu boli aj odborné prednášky,
ktoré prednášali manželia Ďurikovci z Bratislavy. Hlavnú odpustovú omšu
celebroval biskup Stanislav Strolárik.
Rok 2009: Na tomto odpuste z veže farského kostola po
viacročnom odmlčaní sa rozozvučali všetky tri zvony – Peter 850 kg,
Benedikt 530 kg a Mária 220 kg.
Novú zvonovú stolicu, technológiu zvonov a prestavbu zvonov urobila firma
BOROKO z Brodku u Přerova. Odpust viedol biskup Bernard Bober, ktorý zvony
požehnal. Na odpuste účinkovali Jendruchovci.
Rok 2010: Odpust viedol biskup Stanislav Stolárik. Hlavnou
myšlienkou odpustu bolo zdôrazňovanie, že Stropkov je mariánske mesto .Toto
mesto je od svojho začiatku spojené s mariánskou úctou. Treba pripomenúť,
že toto mariánske miesto je najstarším v celom bývalom Rakúsko-Uhorsku.
Na tomto odpuste bolo oznámené, že sa vybavuje, aby cirkevná vrchnosť
povýšila tento kostol na významné miesto katolíckej cirkvi. Radostný oznam
bol aj v tom, že sa začína výroba úplne nového organu vo firme BIES.
Odpust je pamätný aj tým, že na začiatku bola veľká horúčava a po
svätom prijímaní nastal veľký vietor a lejak. Pútnici sa rozutekali.
Rok 2011: Bol to naozaj historický odpust a to z troch
dôvodov:
1. 14.júla arcibiskup Bernard Bober vyhlásil kostol za diecézne
Sanktuárium
2. Kolaudácia a požehnanie dvoch nových organov – 25 + 4 registrov.
3. Prítomnosť kardinála Jozefa Tomka z Ríma, ktorého sprevádzal
emeritný biskup Alojz Tkáč. Bola to veľká slávnosť za prítomnosti
veľkého počtu ľudu a duchovenstva, ktorá zostane pamätná v histórii
Stropkova.
Rok 2012: Odpust je pripravený s bohatým duchovným
programom. Týmto odpustom sa začína výstavba kaplnky Jána Pavla II., ktorá
bude súčasťou Sanktuária. Prosíme otca arcibiskupa na to požehnanie pod
ochranou Panny Márie Škapuliarskej.
Pre mňa je to milé jubileum desiatich stropkovských odpustov, ktoré som sa
snažil čo najlepšie pripraviť. Tak ako v Gaboltove sa začala moja
formácia na kňazstvo, tak tu v Stropkove prosím Pannu Máriu, aby mi
pomáhala naplno rozdávať sväté kňazstvo v znamení môjho primičného
motta: „Nech sa nesklamú vo mne tí, čo dúfajú v Teba Pane.“
Ján Švec Bilý, dekan – farár

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter