Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Náš ples

<p>Pod týmto názvom sa uskutočnil 26. 1. 2013 druhý ples v obci Ňagov.
Ples sa konal pod záštitou strany SMER – sociálna demokracia okresu
Medzilaborce, a aj pod záštitou predsedu VÚC pána MUDr. Petra Chudika. Do
nádherne vyzdobenej sály prišli prevažne Ňagovčania a rodáci a aj
záujemcovia z blízkeho okolia. Slávnostného prípitku a otvorenia sa
zhostili poslanec NR SR pán Ing. Ľuboš Martinak a Miloš Petruňo – člen
okresnej rady strany SMER – sociálna demokracia okresu Medzilaborce, ako aj
miestny farár Mgr. Michal Pavlišinovič, svojimi krátkymi príhovormi, po
ktorých si na úvod účastníci plesu spoločne zaspievali známu hymnickú
pieseň „živite ľudije“. Po tejto piesni už na parket pozvala všetkých
prítomných skupina MOON, ktorá nás zabávala až do skorých ranných
hodín. Po polnoci nadišiel čas na chvíle napätia vyžrebovaním bohatej
tomboly z 43 hodnotných cien. Srdečná vďaka patrí všetkým sponzorom a
aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pridali ruku k dielu. Naše veľké
poďakovanie a srdečná vďaka je upriamená na firmu TIMDžI reštauračné
služby Stropkov, ktorá nielen, že nám nádherne vyzdobila priestory
kultúrneho domu, ale aj pripravila chutné plesové menu.
-MP-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter