Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Národný deň 112

<p>Minulotýždňový utorok sa na Okresnom úrade v Stropkove niesol
v znamení čísla 112. Každoročne si národný deň tiesňovej linky
112 pripomíname 1. decembra. Inak tomu nebolo ani teraz.</p>

<p>V zasadacej miestnosti všetkých pozvaných hostí privítal prednosta OÚ
Stropkov Alfonz Veselý a vedúci Odboru krízového riadenia Miroslav Fečko.
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR v spolupráci s okresnými
úradmi vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom Ochranárik
očami detí. Do tejto súťaže sa zapojili aj deti materských a základných
škôl Stropkova a okolia. Úlohou detí bolo navrhnúť alebo nakresliť
Ochranárika, ktorý sa stane maskotom tiesňového čísla 112.
<strong><em>„Dnes je 1. december, keď na národnej úrovni oslavujeme a do
väčšej pozornosti dávame číslo 112. Stretli sme sa tu aj preto, aby sme
odmenili najzaujímavejšie práce detí, ktoré sa zapojili do našej
súťaže. Toto trojčíslie súvisí s ochranou života, zdravia, majetku,
poprípade životného prostredia. 112- tka je integrovaný záchranný
systém, zahŕňajúci všetky záchranné zložky, ktorých cieľom je
pomáhať nám v krízových situáciách, ale to vy, deti, už dobre
viete,“</em></strong> prihovoril sa v úvode prednosta. Do súťaže sa
v tomto roku zapojilo mnoho žiakov. Všetkých prác bolo približne
šesťdesiat a porota mala z čoho vyberať. Ako sme sa dozvedeli, odbornými
porotcami bolo päť detí zo Základnej umeleckej školy Františka Veselého
v Stropkove. <strong><em>„Veríme, že deti rozhodli svojimi očami, ako to
vidia a vnímajú ony.“</em></strong> Súťažilo sa vo viacerých
kategóriách. Ocenené deti si odniesli zaujímavé vecné ceny. Za materské
školy si všetky ceny odniesla MŠ Matice slovenskej v Stropkove. Prvé miesto
získal Šimon Bičej, druhé Dáša Zápotocká a tretie miesto patrilo
Oliverovi Šandrikovi. V kategórii základných škôl prvý stupeň, si cenu
za prvé miesto prevzala Viktória Prochyrová zo ZŠ Hrnčiarska, druhá
skočila Laura Poláková a tretia Miriam Bučková, ktoré sú žiačkami ZŠ
Konštantínova. V tretej kategórii zabodovala Cirkevná základná škola sv.
Petra a Pavla. Prvenstvo patrilo jej žiačke Zuzane Gondekovej, druhá
skončila Alexandra Sidorjaková. Tretie miesto patrilo tvorivým deťom
z Krúžku šikovných rúk ZŠ a MŠ Kolbovce. Za najlepšiu prácu bola
ocenená Rebeka Hybeľová zo Súkromnej základnej umeleckej školy
v Stropkove. Oceňovanie sa týkalo nielen detí, ale aj ich pedagógov.
Ocenenie za aktívny prístup učiteľa získa p. uč. Anna Kelevedžievová.
<strong><em>„Cieľom tejto súťaže je propagovať a zvyšovať povedomie
o čísle tiesňového volania 112 aj cez takúto hravú formu. Iste vieme,
že národné čísla tiesňového volania 150, 155 a 158 sú platné a
funkčné aj naďalej. Je veľmi žiaduce, aby 112 -tka medzi deťmi
rezonovala a mali ju na pamäti už od mala, aby si zvykli a vedeli, kam môžu
v prípade núdze zavolať,“</em></strong> dodal pán Veselý. Najlepšie
práce z jednotlivých okresov, ktoré postúpia z prvého miesta
v konkrétnej kategórii, postupujú do národného kola, ktoré sa bude konať
10. decembra 2015 na jednej zo základných škôl vo Vranove nad Topľou.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-112-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter