Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách
(25. novembra) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku vykoná
v dňoch 25. do 29. novembra 2019 preventívnu kampaň zameranú na
problematiku násilia, s cieľom zvyšovať informovanosť a právne vedomie.
V rámci kampane budú rozdané propagačné materiály zaoberajúce sa
problematikou násilia.
V prípade záujmu stredných škôl a organizácii o takúto prednášku
alebo besedu k tejto problematike kontaktujte zodpovednú osobu z OR PZ vo
Svidníku na tel.č. 0961 853 121 alebo 0904 118 044.
plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter