Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Narodenie dieťatka je najvýznamnejšou a najšťastnejšou udalosťou v rodine

V stredu 8. augusta v obradnej sieni kaštieli Stropkov viceprimátor
Dušan Lukáč slávnostne uvítal novonarodené detičky do života a
spoločenstva mesta Stropkov. Všetkých prítomných uvítala M.
Vereščáková a prostredníctvom krásnej a milej básne sa bábätkám a ich
rodičom prihovorila B. Buráková. Nasledoval slávnostný príhovor
viceprimátora D. Lukáča, ktorý deťom i rodičom zaprial šťastný a
radostný život.
Uskutočnil sa zápis do pamätnej knihy mesta a rodičom bol odovzdaný
symbolický dar a kvety, ako spomienka na tento neopakovateľný deň.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter