Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Narástol počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, aj počet dohôd

Počet ľudí v trvalom zamestnaneckom pomere opäť narástol. Sociálna
poisťovňa v januári tohto roka registrovala 2 009 576 zamestnancov. Oproti
minuloročnému januáru tento počet stúpol o 10 596. Medziročne narástol
aj počet príležitostných prác. V januári 2019 Sociálna poisťovňa
evidovala 355 902 dohôd, čo je o 11 079 dohôd viac ako rok predtým.
Pritom medzi januárom 2018 a januárom 2017 došlo k úbytku dohôd
o 21 840. Sociálna poisťovňa v januári 2019 evidovala 1 955 020
zamestnancov s pravidelným príjmom a 54 017 s nepravidelným príjmom.
Zvyšnú skupinu tvorilo 539 zamestnancov s odvodovou úľavou. Na dohodu
o vykonaní práce si privyrábalo celkom 87 491 poistencov. Ďalších
184 831 občanov pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a v 83 580
prípadoch išlo o dohody o brigádnickej práci študentov. Z tohto počtu
Sociálna poisťovňa evidovala 55 226 dohôd študentov bez dôchodkového
poistenia a 28 354 dohôd s dôchodkovým poistením.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter