Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Napriek ostrým protestom starostov zrušili OO PZ Turany nad Ondavou

<p>Napriek tomu, že starostovia obcí spadajúcich pod územnú pôsobnosť
Obvodného oddelenia Policajného zboru Turany nad Ondavou niekoľko rokov
bojovali za jeho zachovanie, 1. februára 2015 definitívne zaniklo.</p>

<p><strong><em>„Na zabezpečenie kvalitnejšieho a efektívnejšieho výkonu
služby na útvaroch Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Svidníku
boli organizačným opatrením ministra vnútra Slovenskej republiky vykonané
organizačné a systemizačné zmeny v tabuľke zloženia a
počtov,“</em></strong> dôvodil krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.
Zaujímalo nás, ako chce Policajný zbor zabezpečiť dohľad nad verejným
poriadkom v územnom obvode v pôsobnosti bývalého OO PZ Turany nad Ondavou.
<strong><em>„Bezpečnosť bude zabezpečená výkonom obchôdzkovej a
hliadkovej služby policajtov OO PZ Stropkov. V prípade, ak si to
bezpečnostná situácia vyžiada, aj inými službami Policajného zboru,
napríklad službou kriminálnej polície OR PZ, službou dopravnej polície OR
PZ a oddelením služobnej kynológie OPP OR PZ,“</em></strong> tvrdil. Ako
ďalej uviedol, po zániku spomínaného útvaru posilnia OO PZ Stropkov
o sedem policajtov, OO PZ Giraltovce o štyroch a OO PZ Svidník o jedného.
Zrušený základný útvar mal doposiaľ pod palcom aj bezpečnosť
v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov a Tíšava. Na mieste je teda
otázka, kto tam bude vykonávať dohľad nad verejným poriadkom a cestnou
premávkou najmä v letnom období. <strong><em>„V týchto rekreačných
oblastiach bude dohľad nad verejným poriadkom počas LTS zabezpečený
policajtmi OO PZ Stropkov, službou kriminálnej polície OR PZ, službou
dopravnej polície OR PZ, oddelením služobnej kynológie OPP OR PZ a PMJ OPP
KR PZ v Prešove,“</em></strong> uistil D. Džobanik. Starosta Breznice
Slavomír Brendza sa nikdy netajil tým, že je zásadne proti zrušeniu OO PZ
Turany nad Ondavou. <strong><em>„Tento neuvážený krok je nielen oslabením
bezpečnosti občanov v spádových obciach a na Domaši, ale aj jasným
signálom, že košeľa je bližšia ako kabát, keď za nás rozhodli vo
Svidníku. Ale čo je ešte horšie – naši okresní vládni im na toto
rozhodnutie prikývli. Neviem, aké pocity majú teraz tí, ktorí sa o ten
náš maličký okres pričinili, ako napríklad pán Kačic, pán Prokopovič,
ale isto s takýmto vývojom nesúhlasia. Keď sme 1. 1. 2008 vstúpili do
Schengenského priestoru, vtedajší, a zároveň terajší minister vnútra
pán Kaliňák povedal, že posiela policajtov z hraníc k ľuďom, aby sa
cítili bezpečne. Tak teda, toto je posun… Je smutné, že hlavným cieľom
riaditeľa OR PZ Svidník pána Suváka bolo zrušiť OO PZ Turany nad Ondavou.
Pokúšal sa o to už viackrát, až sa mu to nakoniec podarilo.
A bezpečnostná rada okresu je ticho. Cítim sa asi tak, ako sa cítili naši
rodičia v auguste 1968 pri bratskej výpomoci. Aj vtedy boli naši vládni
ticho. Takéto postoje sú nebezpečné pre celú spoločnosť,“</em></strong>
neskrýval sklamanie a rozhorčenie. O vyjadrenie sme požiadali aj
novozvolenú starostku Bžian Máriu Kasičovú, pretože spomínaná obec
zabezpečuje samosprávu aj v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov a
Tíšava. <strong><em>„Ak nebudú v obci pravidelné mobilné policajné
hliadky, ktoré plnili preventívnu úlohu, zvýši sa riziko kriminality.
Rovnako to platí aj pre rekreačnú oblasť Domaša -Valkov a Tíšava počas
letnej turistickej sezóny. Hliadky polície tam boli niekoľkokrát denne a
okrem prevencie vykonávali hlavne kontroly vodičov. Obavám sa, že po zániku
OO PZ Turany nad Ondavou sa môže zvýšiť aj riziko dopravných nehôd na
úseku Lomné a Domaša – Valkov.“</em></strong> Za veľmi nešťastný
krok zo strany ministra vnútra označil zrušenie OO PZ Turany nad Ondavou aj
Ján Jakubov, starosta obce, kde útvar sídlil. <strong><em>„V súčasnej
dobe celý svet zvyšuje bezpečnostné opatrenia, len my na Slovensku robíme
veci opačne – rušíme policajné oddelenia. Čas ukáže, aké dôsledky
toto rozhodnutie prinesie, no jedno je isté – určite to negatívne
ovplyvní bezpečnosť občanov, ich majetku, ako aj bezpečnosť cestnej
premávky.“</em></strong> Podľa vyjadrenia hovorcu KR PZ Prešov Daniela
Džobanika Policajný zbor odovzdá budovu bývalého OO PZ Turany nad Ondavou
Centru podpory Prešov, ktoré ju bude mať k dispozícii a spravovať ju.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter