Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Namiesto tradičnej stredy poslanci zasadnú v pondelok

Dnešné pondelkové popoludnie bude patriť 23. zasadnutiu Mestského
zastupiteľstva v Stropkove. Poslanci budú môcť rozvinúť diskusiu
k plánovaným bodom programu, ktoré prednesú vedúci jednotlivých odborov
stropkovskej samosprávy, ako aj položiť otázky jej členom v rámci
interpelácií.

Vedúci OV, RR a ŽP Ladislav Dubas prítomných oboznámi s prebiehajúcimi
prípravami 23. ročníka Obnoveného jarmoku v Stropkove. Okrem termínu,
ktorý sa tento rok zhoduje s termínom jarmoku v Humennom, poinformuje aj
o cenách za prenájom predajných miest. Reč bude aj o kultúrnom programe a
plánovaných účinkujúcich.
Návrh na zmenu mestského rozpočtu objasní vedúci odboru financií Ján
Polák. Dôvodom navrhovanej zmeny je prevzatie opatrovateľskej služby mesta
Arcidiecéznou charitou Košice.
Vedúci odboru školstva a kultúry Tibor Kubička odprezentuje návrh na
schválenie zámeru zriadiť Súkromnú materskú školu LIRA v lokalite pod
Laščikom. Po tomto návrhu sa k slovu dostane vedúci odboru správy majetku
František Hurný. Podporia poslanci svojimi hlasmi jednotlivé návrhy alebo im
povedia nie?

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter