Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Namiesto P. Obrimčáka nominovali do dozornej rady O. Brendzu

<p>Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa poslanci okrem iného zaoberali aj
personálnymi nomináciami samosprávy v obchodných spoločnostiach a
neziskovom sektore. Mesto je jedným z akcionárov Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s. Jedným z členov dozornej rady je aj bývalý
primátor Stropkova Peter Obrimčák. Keďže zástupcov mesta v štatutárnych
a kontrolných orgánoch spoločností s majetkovou účasťou samosprávy
schvaľuje zastupiteľstvo, na tom júnovom bol predložený návrh na odvolanie
P. Obrimčáka a nomináciu súčasného primátora Ondreja Brendzu.
Zastupiteľstvo túto zmenu schválilo a návrh bude následne predložený
valnému zhromaždeniu VVS, a.s.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter