Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Namiesto celej budovy predajú len strechu

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Obchodný dom Mier si
mesto s najväčšou pravdepodobnosťou ponechá. Po tom, ako sa do verejnej
súťaže na jeho odpredaj neprihlásil žiaden záujemca, radnica prehodnotila
svoj zámer a našla schodnejšie riešenie. Namiesto celého objektu ponúknu
na predaj len jeho strechu. Utŕžené peniaze by mohli sčasti vykryť
nevyhnutnú rekonštrukciu vyše 20-ročnej budovy.</p>

<p><strong><em>„Od projektanta budovy už máme vypracovanú vizualizáciu
novej podoby Mieru. Objemová štúdia nám napovie, čo objekt znesie zo
statického i architektonického hľadiska. Máme k dispozícii výstup,
ktorý bol prezentovaný členom dvoch komisií MsZ i vedeniu
mesta,“</em></strong> priblížil vedúci Odboru výstavby MsÚ Ladislav
Dubas. V novom projekte sa ráta s nadstavbou jedného plnohodnotného
podlažia a ďalšieho ustupujúceho, ktoré zaberie už len časť strechy. Vo
vedení uvažovali so sedlovou strechou, projektanti napokon túto možnosť,
vzhľadom na umiestnenie stavby i okolitú architektúru, neodporučili.
<strong><em>„Objemová štúdia zatiaľ nerieši, na aký účel budú nové
priestory určené. Členovia komisií však dali myšlienke zelenú, projekt
teda budeme prezentovať aj na rokovaní zastupiteľstva. Následne by sme
pripravili podmienky verejnej súťaže,“</em></strong> uviedol L. Dubas.
Investor sa po odkúpení stane spolumajiteľom spoločných častí celého
objektu a bude musieť dodržať podmienky vyplývajúce z územného
rozhodnutia. Zároveň by mal znášať všetky náklady súvisiace
s výstavbou ďalších podlaží – schodisko, prípadné predĺženie
výťahových šácht a podobne. Mesto predpokladá, že by tam mohli vzniknúť
obchodné či kancelárske priestory, do úvahy prichádza i bytová
výstavba.<br>
Na rokovaní komisií odznela aj otázka dopravnej obslužnosti budovy po
rekonštrukcii. Už v súčasnosti majú niektoré prevádzky problém so
zásobovaním, parkovisko na západnej strane je navyše dlhodobo preplnené.
<strong><em>„Na základe účelu využitia nových priestorov by sa riešilo
zásobovanie i parkovanie. V budúcom roku je naplánovaná výstavba
veľkokapacitného parkoviska na Hrnčiarskej pri bloku D3. To by malo výrazne
odľahčiť parkovanie za blokom D1 a teda v bezprostrednej blízkosti
Mieru,“</em></strong> dodal L. Dubas.<br>
Cena strechy o rozlohe zhruba 1200 metrov štvorcových by mala kopírovať
cenu stavebných pozemkov v centre mesta. Podľa odhadov by mohla začínať na
asi 33 eurách za meter, v závislosti od atraktivity celého objektu i jeho
umiestnenia nie je vylúčená ani vyššia cena. Po rekonštrukcii budova
„narastie“ do výšky o zhruba štyri metre. L. Dubas nepredpokladá, že
by to výrazne negatívnym spôsobom ovplyvnilo výhľad z neďalekých
obytných blokov. Všetko však bude predmetom projektového riešenia, ktoré
bude pre prípadného investora záväzné.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-mier-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter