Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nákup tovaru cez internet prináša mnohé riziká

<h3>Obeťami podvodov sa stalo aj niekoľko Stropkovčanov</h3>

<p>Online prevody a kúpa tovaru cez internet je čoraz častejšia. Sú
prípady, keď predávajúci žiada od kupujúceho platbu za daný tovar alebo
službu vopred. S týmto sú spojené riziká a veľakrát sa to končí
podvodom. Aj v Stropkove sa stali takéto prípady. Poškodení urobili úhradu
za tovar predávajúcemu na účet, nedostali však tovar a ani svoje peniaze
späť. Zaujímalo nás, ako má dotknutá osoba v takejto situácii
postupovať.</p>

<p><strong><em>„Klient by mal v prvom rade kontaktovať obchodníka a
žiadať ho o nápravu. Ak sa tým nič nevyrieši, poškodený môže
reklamovať kartovú transakciu vo svojej banke. Tá ju bude riešiť
v reklamačnom procese. V tomto prípade je najlepšie, ak klient poskytne
banke všetky potrebné informácie o transakcii a jeho komunikácii
s obchodníkom. Banka bude komunikovať s bankou predávajúceho a ak sa
preukáže, že klient tovar nedostal, zvyčajne sa mu peniaze
vrátia,“</em></strong> hovorí Peter Mulík, riaditeľ pobočky Prima banky
v Stropkove. Veľmi dôležité je rozlišovať, o akú situáciu ide. Klient
môže tovar zaplatiť cez internet platobnou kartou alebo urobiť úhradu
prevodným príkazom. Ak sa platí kartou, je možná reklamácia v banke.
V prvom rade sa od klienta žiada, aby sa najprv vo svojom mene pokúsil
s obchodníkom vyriešiť vrátenie peňazí sám. No ak sa s predávajúcim
nedohodne, môže takúto transakciu reklamovať prostredníctvom banky. Ak ide
o platenie prevodným príkazom, je potrebné, aby sa klient obrátil na
obchodníka a pokúsil sa vyriešiť situáciu s ním. Potom požiada banku
o sprostredkovanie vrátenia úhrady. Peniaze budú vrátené iba v tom
prípade, ak s tým druhá strana súhlasila. V opačnom prípade sa
poškodený musí obrátiť na políciu, s ktorou sme sa skontaktovali aj my.
<strong><em>„Skôr, ako na políciu, by sa občania mali obrátiť na súd a
žiadať vrátenie peňazí v občiansko-právnom konaní. Polícia totiž
nerieši samotné vrátenie peňazí, to znamená, že nemôže nikomu
prikázať ich vrátiť. Bude sa však zaoberať tým, či takýmto konaním
obchodníka nedošlo k spáchaniu trestného činu. Ak sa zistí, že k nemu
došlo, vec je postúpená prokurátorovi a ten podáva obžalobu na súd.
V trestnom súdnom procese následne sudca rozhodne o vine alebo nevine
konkrétnej osoby a ak skonštatuje vinu, tak určí aj výšku trestu.
Zároveň súd v trestnom súdnom procese môže prikázať odsúdenému
náhradu škody. Ak tak súd neurobí, odkáže poškodeného v otázke škody
na občiansko-právne konanie,“</em></strong> vyjadril sa Daniel Džobanik,
krajský policajný hovorca. Zisťovali sme aj to, čo klienta naozaj čaká pri
vybavovaní takejto reklamácie. <strong><em>„Klient podá žiadosť
o vybavenie reklamácie na najbližšej pobočke svojej banky. Identifikácia
je len občianskym preukazom. V prípade potreby ďalšieho dokladovania
pracovník banky vyzve klienta na doplnenie informácií (napr. potvrdenia,
správy od obchodníka a pod). Každá takáto reklamácia sa posudzuje
individuálne a jej vybavovanie závisí od konkrétnej situácie, ktorá sa
poškodenému stala. Riešenie reklamácií, ktoré sa týkajú realizovaných
platieb cez internet, je pomerne zdĺhavé a ak ide o zahraničnú transakciu,
môže to trvať aj niekoľko týždňov. Vo väčšine prípadov, ak sa
obchodníkovi preukáže, že tovar klientovi nedodal, musí mu vrátiť
peniaze,“</em></strong> priblížil Peter Mulík. Pred akoukoľvek platbou cez
internet, ktorá sa uskutoční či už platobnou kartou alebo prevodným
príkazom, je potrebné overiť si predávajúceho, jeho spoľahlivosť a
dôveryhodnosť. <strong><em>„Klientom radíme, aby pri platení cez internet
používali iba bezpečné a overené stránky. Pred poskytnutím údajov
o karte sa presvedčte, či sú informácie prenášané bezpečnou cestou a
stránka je zabezpečená certifikátom (SSL, resp. SET protokol). Indikátorom
bezpečnej stránky je protokol https:// v adresnom riadku a ikona zlatého
zámku. Kliknutím naňho si môžete overiť informácie o bezpečnostnom
certifikáte, ktoré potvrdzujú zabezpečenie šifrovania komunikácie. Okrem
toho môže byť na stránke umiestnené aj logo MasterCard SecureCode alebo
Verified by VISA. Pred objednaním tovaru alebo služby si nezabudnite pozorne
prečítať kompletné obchodné podmienky, informácie o pravidelných
poplatkoch a poznamenajte si e-mailovú adresu obchodníka pre prípad
stornovania predplatného. Vyžiadajte si od predávajúceho potvrdenie
objednávky a uchovajte si ho pre prípad reklamácie alebo kontroly
zaúčtovanej transakcie. Nikdy neposkytujte svoje osobné alebo identifikačné
údaje platobnej karty okrem ich nevyhnutného zadania pri vykonávaní
platobnej operácie (napr. číslo karty, CVV kód či iné citlivé údaje,
dátum narodenia a pod.) pri nákupoch cez internet. V žiadnom prípade
neposielajte svoje identifikačné údaje či identifikačné údaje karty, ani
ich telefonicky neposkytujte neznámym osobám. Pri platení zadávate číslo
karty – 16 miestny kód na prednej strane, platnosť karty – dátum,
dokedy je platná (mesiac/rok) uvedené na prednej strane a CVV2/CVC2 kód –
posledné trojmiestne číslo na zadnej strane vedľa na podpisovom prúžku
karty. V žiadnom prípade nezadávajte svoj PIN,“</em></strong> uzavrel.
Svoje o tom vie aj mladý Stropkovčan, ktorý nám vyrozprával, ako sa stal
obeťou podvodu, keď si chcel kúpiť lístky na koncert. <strong><em>„Po
dôveryhodnej mailovej komunikácii som lístky zaplatil prevodom na účet. Tie
mi však neboli doručené a ani vrátenia peňazí som sa nedočkal. Obrátil
som sa na moju banku, aby stornovala platbu, respektíve požiadala druhú banku
o vrátenie peňazí. Informoval som aj políciu, ktorá to doposiaľ
rieši,“</em></strong> ozrejmil.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter