Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najžiadanejšia destinácia návštevníkov z Prešovského kraja je Chorvátsko

V organizovanom cestovnom ruchu v roku 2018 poskytovalo služby
81 cestovných kancelárií, cestovných agentúr a fyzických osôb so sídlom
v Prešovskom kraji. Počtom subjektov podnikajúcich v uvedenej oblasti sa
Prešovský kraj podieľal 9,9 % na celoslovenskom počte (818).
V rámci aktívneho cestovného ruchu (pricestovanie
zahraničných návštevníkov) využilo služby cestovných kancelárií a
agentúr na Slovensku 387 834 cudzincov priemerným dĺžkou pobytu 1,5 dňa.
Najviac pricestovaných zo zahraničia bolo Austrálčanov (63 029
návštevníkov) s priemernou dobou pobytu 1,0 dňa, za nimi nasledovali Nemci
(62 982 návštevníkov) s priemernou dobou pobytu 1,4 dňa.
V Prešovskom kraji služby cestovných kancelárií a agentúr využilo spolu
8 336 cudzincov, s priemernou dĺžkou pobytu 4,7 dňa. Z pricestovaných
bolo najviac Čechov v počte 5 102 s dĺžkou pobytu 4,0 dňa, Ukrajincov
v počte 1 265 s dĺžkou pobytu na Slovensku 5,7 dňa, ďalej bolo
894 Rakúšanov s dĺžkou pobytu 3,6 dňa a 306 návštevníkov bolo
z Poľska s dĺžkou pobytu 6,6 dňa. Najdlhšiu dobu pobytu mal
návštevník z Kataru, ktorý pobudol na Slovensku až 18 pobytových
dní.
Prostredníctvom cestovných kancelárií a agentúr v Prešovskom kraji
vycestovalo na dovolenkové pobyty do cudziny (pasívny
cestovný ruch) 14 579 občanov, s priemernou dobou pobytu 6,1 dňa. Podľa
počtu vycestovaných občanov aj roku 2018 najžiadanejšou destináciou bolo
Chorvátsko, ktoré navštívilo spolu 6 451 dovolenkárov s dĺžkou pobytu
8,3 dňa. V poradí druhou najžiadanejšou destináciou bolo Taliansko, kam
vycestovalo 2 391 Slovákov s dĺžkou trvania pobytu 6,5 dňa. Ďalšou
v poradí bolo Poľsko, kam vycestovalo 1 975 návštevníkov s priemernou
dĺžkou pobytu 1,6 dňa a štvrtou bolo Maďarsko s 1 515 vycestovanými
Slovákmi s dobou pobytu 2,4 dňa.
V domácom cestovnom ruchu si pobyty zabezpečilo cez
cestovné kancelárie a agentúry so sídlom v Prešovskom kraji 7 417 osôb
(10,8 % z celoslovenského počtu) s priemernou dĺžkou pobytu 4,2 dní.
Spolu za celé Slovensko to predstavovalo 68 842 osôb s priemernou dĺžkou
pobytu 5,1 dňa.
Celkový objem tržieb za služby spojené s organizovaním
turistických a pobytových zájazdov vrátane provízneho predaja, predaja
cestovných lístkov, prepravné, sprievodcovské, informačné a ostatné
služby v minulom roku za Slovenskú republiku dosiahol hodnotu 752,1 mil.
eur. Tržby v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 17,0 mil. eur, v tom podiel
tržieb z aktívneho cestovného ruchu predstavoval 4,1 mil. eur, pasívneho
cestovného ruchu 9,1 mil. eur a domáceho cestovného ruchu 3,8 mil. eur.
Subjekty podnikajúce v oblasti organizovaného cestovného ruchu v rámci
kraja najvyššie tržby za služby dosiahli v okresoch Prešov (5,7 mil. eur)
Bardejov (4,4 mil. eur), Poprad (3,3 mil. eur) a Sabinov (1,6 mil. eur).
Marta Tureková, Štatistický úrad SR,
pracovisko Prešov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter