Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najviac prvých tried otvoria v ZŠ na Mlynskej ulici

<p>Od polovice januára prebiehali zápisy do prvých ročníkov, ktoré trvali
do 15. februára. Zisťovali sme, koľko budúcich prvákov evidujú na
základných školách v meste a koľko tried otvoria v školskom roku
2015/2016.</p>

<p>Do Základnej školy na Hrnčiarskej ulici sa prišlo zapísať 23 detí a
podľa vyjadrenia riaditeľa Mgr. Mariána Vasilka tu otvoria dve prvé triedy.
Podobne ako v minulom, aj v tomto roku prišlo na zápis najviac
predškolákov do ZŠ na Mlynskej ulici. <strong><em>„Máme zapísaných
65 budúcich prvákov a plánujeme otvoriť tri prvé triedy,“</em></strong>
informoval nás riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. V ZŠ na Konštantínovej
ulici zapísali 38 detí, otvoria tu dve prvé triedy plus nultý ročník.
<strong><em>„Zatiaľ ešte nevieme, či otvoríme jednu alebo dve nulté
triedy, ktoré sú určené pre žiakov nespĺňajúcich kritériá na vstup do
prvého ročníka. V našej škole ich evidujeme sedem, ale ešte nie je
jasné, koľko ich pribudne z ostatných škôl v meste,“</em></strong>
ozrejmila riaditeľka ZŠ na Konštantínovej ulici Mgr. Tatiana Spišáková.
V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla zapísali do prvého ročníka
13 detí a v novom školskom roku tu otvoria jednu prvú triedu.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter