Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najviac prvákov bude v ZŠ na Mlynskej

<p>Do polovice februára mali rodičia možnosť zapísať svoje ratolesti do
prvého ročníka niektorej zo stropkovských základných škôl. Zisťovali
sme, koľko prváčikov do nich v novom školskom roku nastúpi a koľko
prvých tried budú školy otvárať.

<p>„Na našu školu sa prišlo zapísať 17 detí, takže
otvárame jednu prvú triedu,“
informovala nás riaditeľka ZŠ
na Hrnčiarskej ulici Mgr. Katarína Smaržíková. Jednu prvú triedu zriadia
od septembra aj v CZŠ sv. Petra a Pavla, kde prišlo na zápis 24 detí,
štyri z nich však čaká odklad školskej dochádzky. Do ZŠ na
Konštantínovej ulici prišlo na zápis celkom 49 predškolákov, z toho
traja budú mať odklad školskej dochádzky. Otvárajú tu tri prvé triedy.
V ZŠ na Mlynskej ulici majú zapísaných 62 budúcich prvákov, deväť
z nich však ešte musí prejsť hodnotením školskej zrelosti.
„Plánujeme otvoriť dve alebo tri prvé triedy v závislosti od
toho, koľko detí bude mať napokon odklad školskej
dochádzky,“
uviedla zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Mária
Gabaľová. Počty budúcich prvákov však ešte nie sú definitívne.
Niektorí rodičia ich totiž chodia zapísať do školy ešte aj v lete,
dokonca aj začiatkom nového školského roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter