Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najviac budúcich prvákov zapísali v ZŠ na Mlynskej

<p>Od polovice januára prebiehajú zápisy predškolákov do prvých
ročníkov. Zisťovali sme, koľko sa ich doposiaľ prišlo zapísať na
jednotlivé základné školy v meste. V ZŠ na Hrnčiarskej ulici zapísali
17 prvákov a v budúcom školskom roku otvoria jednu prvú triedu. Najviac,
53 detí, zapísali v ZŠ na Mlynskej ulici.</p>

<p><strong><em>„Desať detí ešte bude musieť absolvovať psychologické
vyšetrenie na posúdenie školskej zrelosti. Od toho, koľko z nich
psychologička vyhodnotí ako zrelé na školskú dochádzku, závisí aj počet
prvých tried v budúcom školskom roku. Otvoríme buď dve, alebo
tri,“</em></strong> ozrejmila Aurélia Vidiščáková. V ZŠ na
Konštantínovej ulici zapísali 45 predškolákov a v školskom roku
2014/2015 otvoria jeden nultý ročník a dve prvé triedy. <strong><em>„Do
našej školy sa prišlo zapísať 18 budúcich prváčikov, takže otvoríme
jeden prvý ročník,“</em></strong> informovala nás riaditeľka CZŠ sv.
Petra a Pavla Mária Karašinská. Zápisy vo všetkých základných školách
pokračujú až do polovice februára.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter