Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najväčšou zmenou vo vzdelávaní bude v novom školskom roku uvoľnenie výučby cudzieho jazyka

Nový školský rok 2019/2020 prinesie žiakom základných škôl zmenu
v oblasti vyučovania cudzieho jazyka. Doteraz sa žiaci učili povinne
anglický jazyk, a to už od tretieho ročníka. K nemu si zvolili v siedmom
ročníku ďalší svetový jazyk – nemecký, taliansky, francúzsky, ruský
alebo španielsky, ktorého vyučovanie vedela škola zabezpečiť, podľa
možností školy a záujmu žiakov.
Po novom si žiaci budú môcť už vybrať svetový jazyk, ktorý sa začnú
učiť v 3. ročníku povinne. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý
cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku zvoliť ako druhý cudzí
jazyk. Dôvodom je skutočnosť, že škola má v zmysle školského zákona:
„umožniť žiakovi ovládať anglický jazyk a aspoň jeden ďalší cudzí
jazyk a vedieť ich používať“. Časová dotácia musí byť v tomto
prípade najmenej dve hodiny týždenne, ktoré je škola povinná zabezpečiť
z rámca voliteľných hodín.
Ministerstvo školstva pristúpilo k prehodnoteniu súčasného postavenia
cudzieho jazyka vo vzdelávaní na základe komunikácie so školami, ale aj so
zamestnávateľskými zväzmi. Okrem toho ovládanie viacerých cudzích
jazykov, osobitne nemčiny a francúzštiny, ktoré sú jazykmi obchodu a
kultúry, môže zabezpečiť lepšie uplatnenie na trhu práce. Zmena, ktorá
začína platiť od septembra tohto roka, je pre školy dobrovoľná.
Ministerstvo školstva predpokladá, že väčšina škôl zostane pri
doterajšej praxi a naďalej bude vyučovať povinne anglický jazyk ako prvý
cudzí jazyk.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter