Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najväčším rizikom je zimný štadión

<p>V závere októbra sa vo veľkej sále kaštieľa uskutočnila pravidelná
odborná príprava členov krízových štábov obvodov Stropkov a Svidník.
Patronát nad stretnutím mal tunajší úrad v spolupráci s ObÚ
v Prešove. Prítomní členovia sa oboznámili s podrobnou analýzou
Prešovského samosprávneho kraja v oblasti civilnej ochrany a krízového
riadenia.

<p>„Vedúci odboru krízového riadenia ObÚ v Prešove Martin
Pacinda sa v analýze zameral na potenciálne nebezpečenstvá v okrese
Stropkov. Ako najrizikovejší objekt bol vyhodnotený zimný štadión, kde sa
nachádza 3,3 tony čpavku. Celý areál je monitorovaný prostredníctvom
signalizačného zariadenia a je podrobovaný pravidelnej kontrole. Z hľadiska
civilnej ochrany tu ide o 360-metrovú evakuačnú zónu, v ktorej sa
nachádza asi 2500 obyvateľov,“
priblížil vedúci Odboru
civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ v Stropkove Miroslav Fečko.
V našom okrese boli ako potenciálne riziká vyhodnotené aj povodne a
v uplynulých rokoch rozširujúce sa zosuvy pôdy (Miňovce, Havaj).
24-členný krízový štáb obvodu, ktorému v súčasnosti predsedá
prednosta Alfonz Veselý, zasadal naposledy v roku 2010 počas povodní (po
autorizácii článku sa po vyše dvoch rokoch uskutočnilo zasadnutie minulý
piatok v Staškovciach po zistení nákazy antraxom – pozn. red.).
„Cieľom spoločného stretnutia bolo vysvetliť hlavne novým
členom jednotlivých štábov ich úlohy pri vzniku mimoriadnej situácie.
Pravidelné zasadnutia krízových štábov sa konajú raz ročne. Jeho členmi
sú zástupcovia štátnej správy a samosprávy, polície, hasičov,
veterinárov, úradu verejného zdravotníctva, krajskej samosprávy, nemocníc,
energetikov, cestárov a ďalších zložiek, ktorých súčinnosť je
nevyhnutná pri krízových situáciách na území obvodu,“

doplnil M. Fečko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter