Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najväčší slovenský cintorín z 1. svetovej vojny, kde je pochovaných okolo 10-tisíc vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády vyzerá vďaka dobrovoľníkom naozaj dôstojne

Obnova vojnového
cintorína v obci Veľkrop je najväčším projektom, ktorý realizuje Klub
vojenskej histórie Beskydy. Cintorín sa musel najprv očistiť od drevín a
následne sa pristúpilo k obnove tohto pietneho miesta.

Už niekoľko dní pracovali takmer tri desiatky dobrovoľníkov zo
Slovenska, Poľska a Maďarska na obnove vojnového cintorína v stropkovskej
obci Veľkrop. Dobrovoľníci stavali pamätník, upravovali plochu pred
pamätníkom a pokračovali tiež v úprave hrobov, dokončovalo sa oplotenie.
Osadené sú tiež drevené dubové kríže. Obnova prebiehala od roku 2010 a
do konca septembra sa plánujú všetky práce ukončiť.
Súčasťou podujatia, ktorého sa zúčastnili prevažne mladí ľudia, bola
diskusia o udalostiach I. svetovej vojny, aj o spoločnej obnove pietnych
miest z I. svetovej vojny.
Vojnový cintorín sa nachádza asi 800 metrov juhovýchodne od obce Veľkrop.
Má tvar veľkého obdĺžnika a rozprestiera sa na 3360 metroch štvorcových.
Stredom celého cintorína prechádzajú cestičky, ktoré ho rozdeľujú na
štyri časti. V strede sa nachádzal centrálny kríž.
Na cintoríne sa nachádza podľa katastrálneho listu 127 hrobov, z toho
72 hromadných šachiet a 55 jednotlivých hrobov. Počet pozostatkov je teda
extrémny. Cintorín vznikal postupne po skončení bojov v období prvej
svetovej vojny a je výsledkom niekoľkých etáp exhumovania hrobov z okolia a
čistenia bývalého bojiska.
Po dokončení všetkých prác budú mať padlí konečne dôstojne vyzerajúce
pietne miesto na svoj posledný odpočinok, pretože sa urobil obrovský kus
práce.
Posviacka tohto vojnového cintorína z I. svetovej vojny v obci Veľkrop sa
bude konať v piatok 28. septembra 2018. Posviacka sa začne stretnutím pri
OcÚ Veľkrop o 13:30 hod, odkiaľ sa zúčastnení spoločne presunú na
vojenský cintorín.
Foto: KVH Beskydy

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter