Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najväčší problém zamestnať sa majú absolventi spoločenských vied

V časoch hospodárskej krízy majú problém nájsť si zamestnanie aj
končiaci absolventi stredných či vysokých škôl. Ku koncu roka 2008 ich
bolo na stropkovskom Úrade práce evidovaných 72, o rok už toto číslo
vzrástlo na 135 nezamestnaných absolventov. 57 z nich bolo
vysokoškolákov.

„Samozrejme, že v súčasnej situácii na trhu práce majú
problém zamestnať sa aj absolventi stredných a vysokých škôl. Prejavilo sa
to aj na počte absolventov v evidencii nezamestnaných. V minulosti ich bolo
určite menej a nemali problém nájsť si adekvátne zamestnanie. Navyše,
mladí ľudia sa po skončení školy často kontaktovali s potenciálnymi
zamestnávateľmi priamo a nerobili to prostredníctvom úradov
práce,“
vysvetlil riaditeľ ÚPSVaR v Stropkove Ivan Kleban.
Medzi nezamestnanými končiacimi vysokoškolákmi je najviac absolventov
spoločenských vied, sociálnej práce, ekonómie a pedagogických odborov.
Naopak, ani v čase krízy nemajú problém zamestnať sa vysokoškolsky
vzdelaní strojári, chemici, biológovia, fyzici alebo počítačoví
špecialisti. O tieto profesie je na trhu práce stále veľký záujem.
„Mám pocit, že niekedy sa aj pri štúdiu hľadá cesta
ľahšieho odporu. Na Slovensku je nebývalé množstvo vysokých škôl, pomaly
v každom okresnom meste je pobočka nejakej z nich. Je pozitívne, že ľudia
využívajú možnosť študovať. Ale v podmienkach Slovenska nevznikne toľko
pracovných miest, aby sa umiestnili všetci noví vysokoškoláci. Napríklad
nárast počtu sociálnych pracovníkov za päť rokov je možno
šesťnásobný, ale nie je možné ich toľko zamestnať. Áno, naše zákony
určujú, že pri niektorých sociálnych profesiách je potrebné aj
náležité špeciálne vzdelanie, ale na druhej strane, keď v okrese Stropkov
skončí povedzme 100 takýchto absolventov ročne, nie je možné, aby sa tu
v tomto odbore zamestnali,“
uviedol I. Kleban. Na druhej strane
si však nespomína, aby v uplynulom období mali v evidencii absolventa
s vyštudovanou informatikou. Ak by aj takýto prípad zaznamenali, nie je
problém nájsť preňho uplatnenie doma či v zahraničí. V súvislosti
s budúcim uplatnením absolventov preto apeloval na rodičov žiakov
končiacich ročníkov, aby dôkladne zvážili svoje rozhodnutie pre budúce
zamestnanie. „Rodičia i samotní žiaci dnes vhodnou voľbou
štúdia môžu veľmi reálne formovať svoju budúcu kariéru. Stropkov bol
kedysi liaheň strojárov a elektrotechnikov, no teraz ich je tu nedostatok.
Pritom aj tu stále vieme sprostredkovať prácu pre remeselníkov, strojárske
či elektrotechnické pozície. Školy sa prispôsobovali vývoju na trhu
vzdelania, čo sa im nedá vyčítať, ale následkom je dnešný stav, keď je
dopyt po absolventoch technických profesií, no práve tie
chýbajú,“
dodal I. Kleban. O tom, ktoré profesie sú na trhu
práce žiadané a v budúcnosti perspektívne, žiakom a študentom
končiacich ročníkov radi poradia aj pracovníci Úradu práce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter