Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najobľúbenejšími menami boli Tobiáš, Jana a Timea

V minulom roku sa v Stropkove narodilo 119 detí (aktuálne údaje
z ohlasovne pobytu mesta Stropkov k 13. januáru 2010 – pozn. red.),
z toho 54 dievčat a 65 chlapcov.

Najplodnejším mesiacom bol august, kedy sa narodilo 13 detí, najmenej (po
6) ich prišlo na svet v júni a v decembri. Najfrekventovanejším mužským
menom bolo Tobiáš, dievčatám dávali rodičia najčastejšie meno Jana a
Timea. Aj keď väčšina rodičov uprednostňovala klasické slovenské mená,
v rodných listoch sa objavilo aj niekoľko nezvyčajných – Alex, Anisa,
Kristián Leonard, Leonardo, Liliana, Melisa, Mia, Sofia Anna, Tadeas, Tamer.
V roku 2009 zomrelo 85 Stropkovčanov, z toho 37 žien a 48 mužov.
Najviac úmrtí, desať, pripadlo na január, najmenej, po päť, na mesiace
marec, apríl a august. Z trvalého pobytu v našom meste sa odhlásilo
162 občanov, na trvalý pobyt sa naopak prihlásilo 77 obyvateľov.
V súčasnosti má podľa údajov z evidencie obyvateľstva trvalý pobyt
v Stropkove 10 745 ľudí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter