Najlepších záchranárov majú v ZŠ na Konštantínovej

<p>Už po šiestykrát
zorganizoval Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu
v Stropkove súťaž Mladý záchranár, určenú pre žiakov základných
škôl. Podobné podujatia sa konajú v rámci činnosti spomínaného odboru
zameranú na civilnú ochranu obyvateľstva. Počas piatich uplynulých
ročníkov si súťaž našla mnoho priaznivcov medzi pedagógmi i žiakmi
tunajších škôl a jej úroveň z roka na rok stúpa.

<p>Uplynulý piatok vybehlo na 1700-metrovú trať v rekreačnom stredisku
Domaša Tíšava dovedna 44 žiakov z 11 družstiev základných škôl
okresu Stropkov. Na šiestich stanovištiach predviedli svoje teoretické
i praktické poznatky z civilnej ochrany. Okrem testov žiaci absolvovali
zdravotnícku prípravu, civilnú ochranu, prípravu na evakuáciu, topografiu,
hasenie malých požiarov a streľbu zo vzduchovky. „Úlohou
súťažiacich bolo overiť si svoje vedomosti i fyzickú pripravenosť.
Zvládnuť trať dalo naozaj zabrať a musím skonštatovať, že okrem
vedomostí im nechýbala ani zanietenosť, odvaha a chuť dosiahnuť do
najlepšie výsledky v súťaži,“
zhodnotil vedúci OCOaKR
Miroslav Fečko. Svoje poďakovanie za vydarený priebeh 6. ročníka súťaže
Mladý záchranár adresoval okrem súťažiacich aj ich pedagógom, kolektívu
pracovníkov Obvodného úradu a tiež starostom obcí Breznica, Kolbovce,
Bukovce, Bžany a Havaj, ktorí zabezpečili do súťaže vecné ceny
i finančnú pomoc.
Podobne ako v minulom roku, aj tentoraz putovali prvé dve miesta pre žiakov
zo ZŠ Konštantínova Stropkov. Prvenstvo získalo B-družstvo v zložení (J.
Adamica, Z. Rusinková, K. Kružová a O. Regrút), druhé miesto obsadilo
A-družstvo (V. Kostilníková, D. Pališin, B. Fecková, T. Soóš), na treťom
mieste skončila ZŠ Havaj (D. Regrutová, V. Špavelková, D. Dančo, M.
Pavlík). Víťazi získali právo účasti na krajskom kole súťaže.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter