Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Najlepšia obrana proti chrípke je zdravý životný štýl

<p>Jesenné obdobie je charakteristické aj nárastom ochorení
z prechladnutia, preto sme zisťovali, aká je aktuálna situácia vo výskyte
akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení.
Podľa vyjadrenia MUDr. Ingrid Senajovej z oddelenia epidemiológie RÚVZ
Svidník v 42. kalendárnom týždni bolo za okres Stropkov hlásených
156 akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť
813,0 chorých na 100 000 osôb.</p>

<p><strong><em>„V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo
k poklesu chorobnosti o 6,58 percenta. Najvyššia chorobnosť bola vo
vekovej skupine detí do päť rokov – 2 838,7 chorých na 100 000
obyvateľov a u mládeže od 15 do 19 rokov – 2920,1 chorých na 100 000
obyvateľov,“</em></strong> skonštatovala. Ako ďalej uviedla, prevencia
vzniku a šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení sa zameriava na
zabránenie prenosu vírusov z chorého na zdravého človeka, ako aj na
posilnenie celkovej odolnosti organizmu, ale tiež špecifickej odolnosti proti
chrípke. Je potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii najmä
správnou životosprávou, dopriať si dostatočnú pohybovú aktivitu –
každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie, otužovanie organizmu.
Najmä v chladnom období je dôležité vhodné obliekanie, ktoré môže
zabrániť podchladeniu. Keďže sa chrípka prenáša vzduchom, dôležité je
časté účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach,
upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa
podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí. Tí, čo na chrípku ochoreli,
by v žiadnom prípade nemali ochorenie podceňovať. Z hľadiska ďalšieho
šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby obmedzili na čo najnižšiu mieru
kontakt s ostatnými ľuďmi počas trvania príznakov. Chorí by mali
používať papierové vreckovky jednorazovo, po použití ich zahodiť a umyť
si ruky. <strong><em>„Najefektívnejšou ochranou pred chrípkou je
očkovanie. Prvý nárast chrípkových ochorení sa očakáva na základe
dlhoročných sledovaní v decembri. To znamená, že očkovanie je
najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra až novembra, aby sa včas stihli
vytvoriť protilátky. Dostatočná ochranná hladina protilátok, ktoré sa
vytvárajú postupne, sa dosahuje asi za 14 dní po ňom a pretrváva šesť
až 12 mesiacov,“</em></strong> odporúča MUDr. Senajová.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter