Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najlepší športovci z detských domovov postúpia na medzinárodné hry

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-sportovci-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Stodvadsať detí
z desiatich detských domovov predviedlo svoje majstrovstvo na jubilejnom
25. ročníku Športových hier detí z detských domovov na Slovensku
Prešovského kraja. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Organizátormi boli Detský domov vo
Svidníku, Fórum riaditeľov a pracovníkov detských domovov, Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a NESTLÉ Slovensko,
s r.o.</p>

<p>Podujatie oficiálne otvorili primátor Svidníka Ján Holodňák a riaditeľ
DeD vo Svidníku Ľubomír Sluk. O pôsobivý slávnostný ceremoniál sa
vystúpením postarali tanečníci z DeD vo Svidníku a organizátori na znak
„mieru a športových hier“ vypustili holubice.<br>
Na svidníckych športoviskách boli pre mladých športovcov pripravené
turnaje v minifutbale, stolnom tenise, volejbale a atletické disciplíny,
ktoré prebiehali na futbalovom štadióne, kde sa konalo aj vyhodnotenie. Hoci
v prvom rade išlo o zábavu, atmosféru a priateľstvá, najlepší budú
môcť zabojovať o účasť na medzinárodných hrách v Českej republike.
„Víťazi jednotlivých disciplín postupujú na celoslovenské športové
hry, z ktorých je možnosť postúpiť na medzinárodné hry do Čiech.
V budúcom roku sa medzinárodné hry budú konať na Slovensku,“ uviedol
riaditeľ Detského domova vo Svidníku Ľubomír Sluk.<br>
Organizátori 25. ročníka Športových hier detí z detských domovov na
Slovensku Prešovského kraja by sa aj touto cestou chceli poďakovať za
podporu najmä predsedovi Úsmevu ako dar J. Mikloškovi, primátorovi Svidníka
J. Holodňákovi, primátorovi Stropkova O. Brendzovi, poslancom Mestského
zastupiteľstva vo Svidníku J. Hirčkovi, M. Zozuľákovi a V. Pochaničovi,
CVČ Svidník, OOFZ vo Svidníku, VK Slávii Svidník, FK Drustav Svidník, V.
Slukovi, Technickým službám mesta Svidník, ZŠ Komenského, ZŠ 8. mája,
ZŠ Karpatská, Spojenej škole internátnej, ÚzS SČK Svidník, GRAND STUDIO,
s.r.o., OZ Moje mesto – moje miesto a dlhodobým dodávateľom J. Kolcunovi
zo Stropkova a J. Maťašovi zo Šandalskej pekárne.<br>
<strong>Imrich Makó, PR a produkčný manažér</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-sportovci-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-sportovci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-sportovci-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/23-sportovci-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter