Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najlepší deviataci sú v CZŠ sv. Petra a Pavla

<p>Minulý týždeň zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania v Bratislave podrobné výsledky Testovania 9-2013. Zisťovali
sme, ako v ňom obstáli deviataci v okrese Stropkov.

<p>Z hľadiska priemernej úspešnosti školy (PÚŠ) sa najviac darilo žiakom
Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla, ktorí dosiahli v slovenskom
jazyku 86,9 percenta, čo presahuje celoslovenský priemer o 19,35 percenta a
v matematike boli úspešní na 69,1 percenta, tu presiahli celoslovenský
priemer o 9,04 percenta. Podobne sa darilo aj žiakom ZŠ na Hrnčiarskej,
ktorí dosiahli v slovenskom jazyku 76,9 percenta a v matematike
78,6 percenta. Deviataci ZŠ na Konštantínovej ulici, ktorá bola v minulom
roku najúspešnejšou školou na Slovensku, dosiahli v slovenskom jazyku
69,1 percenta a v matematike 65,6 percenta. Zo stropkovských škôl sa
najmenej darilo ZŠ na Mlynskej, ktorá dosiahla v slovenskom jazyku percento
úspešnosti 68,3 a v matematike 60,1. Najúspešnejšou obecnou školou
v okrese sa stala ZŠ s MŠ Havaj, ktorá dosiahla v slovenskom jazyku
percento úspešnosti 65,3, v matematike 68,9. Len o niečo menej sa darilo
deviatakom zo ZŠ s MŠ Turany nad Ondavou. V slovenskom jazyku boli
úspešní na 62,4 percenta, v matematike na 59 percent. ZŠ s MŠ Bukovce
dosiahla v slovenskom jazyku 51,3 percenta a v matematike 62,9 percenta.
Najmenej sa darilo žiakom ZŠ s MŠ Lomné, ktorí dosiahli v slovenskom
jazyku percento úspešnosti 61,6 a v matematike 48,0.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter