Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

NAJKRAJŠIE VAJÍČKA v Nižnej Olšave

Veľká noc je
najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, ktorý pripadá tento
rok na apríl a počas ktorého si pripomíname umučenie, smrť a vzkriesenie
Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky trvajú dva dni – nedeľa a pondelok.
Hlavne Veľkonočný pondelok je spojený s rôznymi tradíciami a zvykmi, ako
sú oblievačky, šibačky, maľovanie vajíčok a iné prekrásne tradície na
ktoré nechceme zabudnúť a veľmi rady sa k nim vraciame.

Nie náhodou sa na našich stoloch objavujú vajíčka. Krášlime ich pre
potešenie, ale aj ako odmenu pre polievačov a šibačov. A práve
udržiavanie tradícií zdobenia veľkonočných vajíčok je vhodným
spôsobom, ako zachovať aj dnešnej dobe to dobré a užitočné, čo bolo
vytvorene v dávnej minulosti, snaha túto tradíciu nielen uchovať, ale aj
ďalej šíriť z generácie na generáciu.
O tom, sme sa presvedčili už na 21. ročníku regionálnej súťaži
„O najkrajšie maľované veľkonočné vajíčka tradičnou a netradičnou
technikou“ v nedeľu 18.marca 2018 v kultúrnom dome v Nižnej Olšave,
ktorú pripravili: Prešovský samosprávny kraj, Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku, obec Nižná Olšava, Okresná organizácia Únie žien
Slovenska v Stropkove a Základná organizácia Únie žien Slovenska
v Nižnej Olšave.
Súťaž otvoril Ing. Igor Madzin, starosta obce Nižná Olšava. Svoje umenie a
šikovnosť v nedeľu predviedlo 27 súťažiacich z okresu Stropkov,
Svidník, z ktorých každý predvádzal ukážku maľovania a zdobenia svojich
vajíčok. Cieľom bolo oživiť ľudovoumelecké tradície nášho regiónu.
Okrem súťaže nechýbala ochutnávka veľkonočných jedál, výstava
remeselných prác. Okrem prehliadky súťažných vajíčok bol pripravený
kultúrny program v ktorom vystúpila dievčenská spevácka skupina Kalina,
ktorej vedúcim je jerej Miroslav Humenik. Piesne v ich podaní boli
nádherným umeleckým, ale aj duchovným zážitkom.
Vyvrcholením sviatočného popoludnia bolo vyhlásenie výsledkov súťaže.
Jednotlivé práce hodnotila porota, ktorej predsedníčkou bola Bc. Anežka
Madzinová- prac. odboru školstva a kultúry MsÚ v Stropkove.
Za organizátorov sa na vyhlásení výsledkov zúčastnili starosta obce
Nižná Olšava Ing. Igor Madzin, riad. POS vo Svidníku PhDr. Mária
Pajzinková a predsedníčka poroty Bc. Anežka Madzinová. Výsledky
súťaže po vyhodnotení boli nasledovné:

Tradičná technika:
1. miesto: Helena Petrisková – Vyšný Mirošov
2. miesto: Gabriela Kosturská – Nižná Olšava
3. miesto: Júlia Babičová – Nižná Olšava
Netradičná technika:
1. miesto: Katarína Rojková – Nižná Olšava
2. miesto: Jitka Ščerbová – Ladomírova
3. miesto: Vladislava Vanátová – Svidník
Cenu za najkrajšie naaranžovaný košík získala Svetlana
Siroková – Svidník
Cenu starostu udelil Ing.Igor Madzin – PhDr.Márii Pajzinkovej a Márii
Rodákovej za 15 rokov aktívnej účasti na príprave jednotlivých ročníkov
regionálnej súťaže v maľovaní veľkonočných vajíčok.
Predsedníčka OO ÚŽS v Stropkove Mgr. T. Lipinská odovzdala cenu za
zachovanie ľudových tradícií Jane Hutňanovej z Brezničky.
Predsedníčka ZO ÚŽS v Nižnej Olšave, Iveta Madzinová odovzdala cenu za
udržiavanie ľudových tradícií v obci Emílii Potomovej z Nižnej
Olšavy.
Každý účastník súťaže, ktorý nebol ocenený dostal drobný spomienkový
darček. Súťaž podporila tvorivosť a kreatívnosť talentovaných ľudí,
ktorí mohli verejne prezentovať svoju tvorbu.
Na záver podujatia sa starosta obce Ing. Igor Madzin poďakoval všetkým
súťažiacim, remeselníkom a návštevníkom za účasť, ZO ÚŽS v Nižnej
Olšave a jej predsedníčke I. Madzinovej za pomoc pri príprave podujatia a
všetkých pozval na občerstvenie.
Mária Rodáková, POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter