Najkrajšie kraslice zdobia vo Svidníčke a Ladomírovej

<p>Predminulú nedeľu sa
v Nižnej Olšave uskutočnil jubilejný 15. ročník regionálnej súťaže
v maľovaní kraslíc tradičnou a netradičnou technikou. Podujatie
zorganizovalo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci
s obcou Nižná Olšava, ZO ÚžS v Nižnej Olšave a Okresnou organizáciou
Únie žien Slovenska v Stropkove.

<p>Tvorbu 25 súťažiacich si v spoločenskej sále miestneho kultúrneho
domu pozrelo množstvo návštevníkov. Nechýbali ani remeselníci, ktorí
počas súťaže ukázali svoju zručnosť predvádzaním jednotlivých techník
ako zdobenie perníkov, pletenie košíkov z prútia, papiera; hračky
z dreva, háčkovanie klobúkov, paličkovaná čipka a ďalšie.
Jednotlivé výrobky a expozície súťažiacich posudzovala porota v zložení
Katarína Grúsová (predsedníčka), PhDr. Mária Pajzinková, Mgr. Oľga
Kotuliaková, Ing. Igor Madzin a Laura Hančáková.
Prvé miesto v zdobení tradičnou technikou získala Renáta Kandravá zo
Svidníčky, druhá skončila Irena Kapová z Miňoviec a tretia Darina
Olijárová z Nižnej Písanej. V netradičnej technike porotu najviac zaujala
Mária Molčanyiová z Ladomírovej, druhé miesto putovalo do Nižnej Olšavy
pre Katarínu Rojkovú. Tretia skončila Jana Mangerová zo Svidníka.
Cenu o najkrajšie naaranžovaný košík udelila porota Stropkovčanke Zuzane
Michrinovej, Cenu starostu obce si prevzala domáca Marianna Zajarošová.
Udelená bola aj Cena za zachovanie tradícií, ktorú získali deti zo ZŠ
s MŠ v Nižnej Olšave. Aj zvyšné dve ceny udeľované Úniou žien
Slovenska putovali vďaka Ivete Madzinovej a Anne Hurnej do usporiadateľskej
obce.
V závere vydarenej akcie boli všetci súťažiaci a remeselníci odmenení
účastníckym suvenírom. Moderátorka sa všetkým poďakovala za účasť a
s prianím príjemných veľkonočných sviatkov ukončila nedeľné
popoludnie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter