Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Najkrajšie kraslice zdobia vo Svidníčke a Ladomírovej

<p>Predminulú nedeľu sa
v Nižnej Olšave uskutočnil jubilejný 15. ročník regionálnej súťaže
v maľovaní kraslíc tradičnou a netradičnou technikou. Podujatie
zorganizovalo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci
s obcou Nižná Olšava, ZO ÚžS v Nižnej Olšave a Okresnou organizáciou
Únie žien Slovenska v Stropkove.

<p>Tvorbu 25 súťažiacich si v spoločenskej sále miestneho kultúrneho
domu pozrelo množstvo návštevníkov. Nechýbali ani remeselníci, ktorí
počas súťaže ukázali svoju zručnosť predvádzaním jednotlivých techník
ako zdobenie perníkov, pletenie košíkov z prútia, papiera; hračky
z dreva, háčkovanie klobúkov, paličkovaná čipka a ďalšie.
Jednotlivé výrobky a expozície súťažiacich posudzovala porota v zložení
Katarína Grúsová (predsedníčka), PhDr. Mária Pajzinková, Mgr. Oľga
Kotuliaková, Ing. Igor Madzin a Laura Hančáková.
Prvé miesto v zdobení tradičnou technikou získala Renáta Kandravá zo
Svidníčky, druhá skončila Irena Kapová z Miňoviec a tretia Darina
Olijárová z Nižnej Písanej. V netradičnej technike porotu najviac zaujala
Mária Molčanyiová z Ladomírovej, druhé miesto putovalo do Nižnej Olšavy
pre Katarínu Rojkovú. Tretia skončila Jana Mangerová zo Svidníka.
Cenu o najkrajšie naaranžovaný košík udelila porota Stropkovčanke Zuzane
Michrinovej, Cenu starostu obce si prevzala domáca Marianna Zajarošová.
Udelená bola aj Cena za zachovanie tradícií, ktorú získali deti zo ZŠ
s MŠ v Nižnej Olšave. Aj zvyšné dve ceny udeľované Úniou žien
Slovenska putovali vďaka Ivete Madzinovej a Anne Hurnej do usporiadateľskej
obce.
V závere vydarenej akcie boli všetci súťažiaci a remeselníci odmenení
účastníckym suvenírom. Moderátorka sa všetkým poďakovala za účasť a
s prianím príjemných veľkonočných sviatkov ukončila nedeľné
popoludnie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter