Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nadstavbári maturovali poslední

<p>Minulý týždeň od 4. do 6. júna maturovali študenti SOŠ na Hlavnej
6. O krátke zhodnotenie priebehu ústnej maturitnej skúšky sme požiadali
riaditeľa školy Ing. Daniela Soóša.

<p>„Celkovo 45 študentov dennej a individuálnej formy
nadstavbového štúdia v odboroch mechanizácia poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a spoločné stravovanie maturovalo zo štyroch predmetov –
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk, praktická časť odbornej
zložky a teoretická časť odbornej zložky. Všetci žiaci dokázali, že
vedia tvorivo narábať so získanými poznatkami. Reagovali pohotovo a bez
vážnejších nedostatkov. Hodnotenie vedomostnej úrovne maturantov bolo
objektívne a všetci úspešne zmaturovali.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter