Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Náčelník odporúča komplexnú dopravnú štúdiu

<p>Poslanci upozornili náčelníka MsP na nedodržiavanie zákazu parkovania na
Novom riadku, v okolí pohostinstva Zelený dvor. Stanislav Humeník
(KDH)
požiadal o prísnejšie kontroly v tejto lokalite, keďže je
tam zvýšené riziko dopravných nehôd. J. Potoma aj v reakcii na toto
vystúpenie poslancom vysvetlil, že väčšina stropkovských miestnych
komunikácií nevyhovuje parametrom súčasnej predimenzovanej dopravy.
V uplynulom období tu navyše vzniklo niekoľko nových ulíc a pri
osadzovaní dopravného značenia musí samospráva často improvizovať. Dal
preto na zváženie spracovať komplexnú dopravnú štúdiu špecializovanej
firme. Tá by podľa J. Potomu do značnej miery pomohla vyriešiť problémy
v niektorých kritických úsekoch.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter