Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Náčelník mestskej polície končí

<p>Primátor Ondrej Brendza informoval poslancov zastupiteľstva o ďalšej
z personálnych zmien v rámci samosprávy. S doterajším náčelníkom
mestskej polície Jozefom Potomom sa dohodli na ukončení pracovného pomeru ku
koncu marca. Riadením polície je v súčasnosti poverený Juraj Lehocký. Zo
schváleného rozpočtu mesta vyplýva, že stav policajtov by sa v tomto roku
nemal zvyšovať. <strong><em>„Momentálne neuvažujeme o vyhlásení
výberového konania na nového náčelníka. Prioritne sa chceme zamerať na
analýzu činnosti mestskej polície a následne prijať opatrenia na
zefektívnenie jej práce. Až následne budeme riešiť, či stav policajtov
rozšírime,“</em></strong> povedal na margo zmien v mestskej polícii
primátor Ondrej Brendza.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter