Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na WiFi zóny v centre mesta si budeme musieť počkať

<p>Už vyše roka buduje v meste košická spoločnosť Antik Telecom optickú
sieť poskytujúcu služby vysokorýchlostného internetu, digitálnej
televízie i telefónnej linky. Optické káble sú vedené po stĺpoch
verejného osvetlenia a mestského rozhlasu. Telekomunikačný operátor si ich
od mesta prenajal na desať rokov za symbolické euro ročne.

<p>V rámci nepeňažného plnenia zmluvy sa zaviazal na vlastné náklady
zabezpečiť bezplatné pripojenie k vysokorýchlostnému internetu objekty
troch stropkovských základných škôl i budovu Mestského úradu. Túto
podmienku splnili v prvom májovom týždni. Ďalšie dva zmluvné záväzky
však ani rok po uzavretí zmluvy nie sú zrealizované. V prvom prípade ide
o dodávku a montáž desiatich monitorovacích kamier slúžiacich na účely
prevencie a zabezpečenia bezpečnosti osôb, majetku a verejného poriadku
v meste. „Montáž kamerového systému pre mestskú políciu je
v riešení s príslušníkmi mestskej polície. V súčasnosti sa pripravuje
miestnosť pre dohľad a technológiu a následne, po vybudovaní pracoviska, sa
budú umiestňovať a postupne oživovať kamery na miesta, ktoré boli
určené,“
uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Antik
Telecom Ján Tkáč. Prednosta MsÚ Ivan Kleban vysvetlil, že mesto momentálne
hľadá spôsob, ako vybaviť miestnosť, kde by malo byť zriadené
dispečerské pracovisko Mestskej polície. Samospráva bude na tento účel
žiadať prostriedky z Ministerstva vnútra.
Ďalšou z podmienok zmluvy operátora s mestom je zabezpečenie tzv. wi-fi
hot spotov v lokalite Námestia SNP a Hlavnej ulice (od Viktórie po budovu
novej pošty). Tie umožnia bezplatné bezdrôtové pripojenie k internetu
v centre Stropkova. Podľa slov J. Tkáča prebieha momentálne výber miest
s dostupnosťou elektrickej energie s napájaním 230V a zároveň optickej
siete, v ktorých budú hotspoty osadené. K otázke, kedy by mali byť tieto
zariadenia funkčné, sa firma nevyjadrila. I. Kleban v tejto súvislosti
uviedol, že by sa tak malo stať v letných mesiacoch tohto roka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter