Na Výtvarnom Stropkove 2013 ocenili najlepších umelcov

<p>Koncom minulého
týždňa sa v spoločenskej sále Mesta Stropkov uskutočnilo vyhodnotenie
okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Výtvarný
Stropkov 2013. Zapojilo sa do nej 17 autorov so 67 prácami, ktoré hodnotila
odborná porota v zložení výtvarník Mgr. Vladimír Makara (predseda),
grafik Michal Bujdoš a Bc. Anežka Madzinová (členovia).

<p>„Tohtoročná okresná súťaž a následne aj výstava
neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarný Stropkov 2013 pokračuje
v predstavovaní amatérskych výtvarníkov. Každý, kto sa venuje výtvarnej
tvorbe vie, že táto aktivita má svoje úskalia. Nie je to totiž len otázka
kresliarskej či maliarskej skúsenosti, znalosti postupov, ale i vecou
celkového rozhľadu, hĺbky vzdelania, filozofického vzťahu k svetu,
v ktorom existujeme i schopnosti sústrediť sa. V jednotlivých
kategóriách bol vytvorený priestor pre autorov bez výtvarného vzdelania a
autorov, ktorí absolvovali školu s výtvarným zameraním, resp. takúto
školu ešte navštevujú. Súťažilo sa v maľbe, kresbe, plastike a
úžitkovej tvorbe. Súčasná tvorba amatérskych výtvarníkov vo všetkých
kategóriách vychádza z tradícií minulosti, ale i súčasného domáceho
i svetového vývinu,“
vyjadril sa predseda poroty V. Makara a
podotkol, že najviac účastníkov súťažilo v maľbe. Chýbali však práce
v kategórii grafika a aj do kategórie kresba sa prihlásilo málo
súťažiacich, čo sa odzrkadlilo na počte udelených cien.
„Výtvarná úroveň vystavených prác odráža súčasný stav
amatérskej scény u nás. Vzhľadom k počtu kategórií, v ktorých bolo
možné súťažiť, bol počet účastníkov malý,“

skonštatoval. Za pozornosť stojí fakt, že na vyhodnotenie výtvarnej
súťaže prišlo okrem samotných autorov aj množstvo milovníkov výtvarného
umenia. Z ich reakcií sa dalo usúdiť, že z niektorých diel boli doslova
unesení. Napokon porota rozhodla o takomto umiestnení: Kategória A –
autori od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania, maľba: 1. miesto
neudelené, 2. miesto – Slavomíra Cichá, 3. miesto – Bc. Katarína
Hrešková. Kresba: 1. a 3. miesto neudelené, 2. miesto – Janka
Kaščáková. Kategória B – autori od 15 do 25 rokov s výtvarným
vzdelaním, maľba: 1. miesto – Nikola Varcholíková, 2. a 3. miesto
neudelené. Kresba: 1. miesto – Nikola Varcholíková, 2. a 3. miesto
neudelené. Kategória A 1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného
vzdelania, maľba: 1. miesto – Anton Kočiš, 2. miesto – Roman Popik,
3. miesto – Jaromír Hybeľ a Peter Vateha. Plastika: 1. miesto – Michal
Bujdoš, 2. a 3. miesto neudelené. Úžitková tvorba: 1. miesto – Mária
Glinská, 2. a 3. miesto neudelené. Kategória B 1 – autori nad 25 rokov
s výtvarným vzdelaním, maľba: 1. miesto – Lenka Sušinová, 2. a
3. miesto neudelené. Kresba: 1. a 3. miesto neudelené, 2. miesto –
Lenka Sušinová.
Úžitková tvorba: 1. a 3. miesto neudelené, 2. miesto – Katarína
Zajarošová. Cena vedúceho OŠK: Jozef Šeršeň.
Výstava bude verejnosti sprístupnená do polovice marca.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter