Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na výstave Rozhovory s matériou predstavil svoje diela stropkovský výtvarník Daňo Soóš

Jednou zo sprievodných akcií XIV. ročníka Stropkovského jarmoku bola aj
vernisáž výstavy známeho stropkovského výtvarníka, a zároveň režiséra
divadelného ochotníckeho súboru Ondavan, Daňa Soóša.

Za účasti predstaviteľov Mesta Stropkov, ale aj širokej verejnosti,
predstavil v priestoroch mestskej knižnice časť svojej bohatej tvorby
v podobe umeleckých plastík, úžitkového umenia a obrazov.
„Základné školské vzdelanie absolvoval v rodnom Stropkove. Po
peripetiách svojej doby odchádza do Prahy za vzdelaním umeleckého rezbára.
Do Bratislavy prichádza, aby si rozšíril vzdelanie. Tu v roku 1962 maturuje
na Škole umeleckého priemyslu – v oddelení úžitkového a dekoratívneho
spracovania dreva. Stáva sa tak prvým stredoškolským absolventom umeleckého
smeru zo Stropkova. Ďalší vývoj osobnosti vo zvolenej profesii pribrzdili
zdravotné komplikácie, ktoré ho nasmerovali do oblasti kultúry a osvety.
Stáva sa najprv metodikom, vzápätí i riaditeľom vtedajšieho Domu osvety
v Stropkove. Tu sa zameriava predovšetkým na obnovenie dávnych divadelných
tradícií,“
povedala okrem iného v úvodnom príhovore
vedúca MsK Stropkov Ľudmila Antošová. Primátor Stropkova Peter Obrimčák
vyzdvihol najmä umelcov dlhodobý prínos do kultúrneho diania v meste. Milé
prekvapenie v podobe najobľúbenejšej piesne v akordeónovom prevedení
pripravil Daňovi Soóšovi jeho menovec, známy stropkovský hudobník Daňo
Hic. Po jej odznení sa slova ujal samotný autor výstavy.
„Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli, myslím si, že
s úprimným záujmom pozrieť na moju výstavu popri tých povinnostiach,
ktoré každý z nás má. Ďakujem aj sám sebe za to, že som neušiel
z toho všetkého, že som vytrval a že som zostal verný tejto oblasti. Keď
sme začali uvažovať o výstave, tak som si vytvoril koncepciu, čo všetko
by tu malo byť. Tak som si vytipoval taký chronologický postupný vývoj od
prvopočiatkov až k súčasnosti. Postupne od tých realistických, miestami
až naturalistických podôb som sa posúval ďalej, k štylizácii formy aj
témy a prešiel som až do abstraktných foriem a dostal som sa až k istej
symbolike tvarov.“
Dodajme ešte, že Daňo Soóš je aj autorom
súčasného erbu mesta Stropkov a v týchto dňoch oslavuje významné
životné jubileum. Milovníci umenia si môžu výstavu pod názvom Rozhovory
s matériou prezrieť v priestoroch mestskej knižnice.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter