Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Vansovej Lomničke prezentovali svoje recitátorské umenie

Minulý pondelok sa v Mestskej knižnici v Stropkove uskutočnil
43. ročník okresného kola prednesu poézie a prózy Vansovej Lomnička
2010. Súťaže sa zúčastnilo 11 recitátoriek. „Toto
popoludnie patrilo ženám a krásnemu slovu. Súťaž bola o to
slávnostnejšia, že sa konala v čase, kedy si pripomíname 153. výročie
narodenia spisovateľky a národobuditeľky Terézie Vansovej a tiež
43. výročie konania tejto súťaže,“
podotkla predsedníčka
Okresnej organizácie Únie žien Slovenska Terézia Lipinská. Výkony
recitátoriek hodnotila odborná porota v zložení Eva Flešárová
(predsedníčka), Daňo Soóš (člen) a Ľubica Krajníková (členka), ktorá
mala neľahkú úlohu rozhodnúť o tých najlepších a zároveň vybrať
ženy, ktoré budú stropkovský okres reprezentovať na krajskom kole Vansovej
Lomničky. Napokon rozhodla o tom, že v kategórii do 25 rokov v prednese
poézie zvíťazila Martina Lehocká a v prednese prózy si prvenstvo odniesla
Alexandra Prusáková. V kategórii nad 25 rokov bude okres Stropkov
v prednese poézie reprezentovať Terézia Potomová a v prednese poézie
v ukrajinskom jazyku Terézia Hudáková.
„Všetkým súťažiacim ďakujeme, víťazkám blahoželáme a
želáme veľa úspechov na Krajskom kole Vansovej Lomničky, ktoré sa
uskutoční 27. marca v Kežmarku,“
dodala na záver T.
Lipinská.

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter