Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Valkove miešal drinky Kuly z Desmodu

Predminulý víkend zorganizovala obec Bžany v spolupráci s FALCK
Záchranná a.s., prezentáciu vynovenej časti rekreačnej oblasti Domaša –
Valkov.

Cieľom akcie bolo oboznámiť širokú verejnosť s pozitívnymi zmenami,
ktoré sa v tomto rekreačnom stredisku zrealizovali v poslednom období.
Vystúpenie Žobrákov i prítomnosť populárneho Desmodu zdvihli náladu
rekreantom, ale aj deťom s telesným a mentálnym postihnutím z Domu detí
Božieho milosrdenstva v Stropkove. Kuly z Desmodu s úsmevom rozdával
autogramy, publikum so záujmom sledovalo chlapcov z tejto kapely aj v trochu
netradičnej úlohe barmanov a kuchárov. Miešali totiž exotické nápoje a
pripravili fantastický kebab. Svoje chutné výtvory neskôr vydražili za
približne päťtisíc korún a celú sumu venovali deťom s telesným a
mentálnym postihnutím. Pre ne boli pripravené aj rôzne súťaže, napríklad
maľovanie na tvár. V tento deň boli víťazmi všetci, každé dieťa bolo
odmenené aj peknou vecnou cenou. Veľký záujem návštevníkov Valkova
vzbudili aj záchranári z FALCK Záchranná a. s. Svidník, ktorí priamo na
pláži predviedli ukážky prvej pomoci pri rôznych zraneniach. Dobrovoľníci
z radov publika si napríklad masáž srdca, alebo umelé dýchanie, mohli
vyskúšať priamo na figuríne. Nultý ročník akcie moderovala Renáta
Cenková z rádia Prešov. O veľkom úspechu sobotňajšieho podujatia
svedčí aj písomný ohlas od jedného z účastníkov. Citujeme:
„Vážený pán starosta, obecné zastupiteľstvo, chcem sa Vám
poďakovať za to, že venujete už niekoľko rokov pozornosť a psychickú
i materiálnu pomoc chovancom Domu Božieho milosrdenstva v Stropkove.
I napriek problémom, ktoré máte, snažíte sa spríjemniť im ich život a
tým pomáhate aj ich rodičom. Za to Vám môžem vysloviť len a len srdečné
poďakovanie za prežité príjemné odpoludnie 5. 7. 2007, ako aj
sponzorom.“

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter