Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Na území mesta Stropkov sa nachádza deväť národných kultúrnych pamiatok

Poslanci mestského zastupiteľstva sa na poslednom septembrovom zasadnutí zaoberali aj otázkou evidencie pamätihodností mesta Stropkov, v ktorom sa nachádza 9 hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Ochranu národných kultúrnych pamiatok upravuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Tieto pamiatky sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu a ich ochranu zabezpečuje štát prostredníctvom príslušného krajského pamiatkového úradu.

V každej obci sú okrem národných kultúrnych pamiatok ďalšie hnuteľné a nehnuteľné objekty, udalosti a názvy, tzv. pamätihodnosti. Tie nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ale majú pre obec kultúrno-historickú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a súvisia s históriou a životom obce. Predstavujú preto pre každú obec osobitnú a špecifickú hodnotu. Obec môže v rámci zákona rozhodnúť o vytvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností. Do evidencie pamätihodností možno zaradiť hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, umeleckú alebo umelecko-remeselnú hodnotu.

Na rozdiel od národných kultúrnych pamiatok rozhoduje o pamätihodnostiach len obec. Do evidencie pamätihodností sa nezaraďujú národné kultúrne pamiatky. Cieľom vytvárania a schvaľovania evidencie pamätihodností na území mesta Stropkov je oboznámenie obyvateľov a širokej verejnosti o kultúrnom a historickom dedičstve mesta.

Nepredstavuje obmedzenie vlastníckych práv majiteľov, či zvýšenie rozpočtu mesta. Evidencia má byť akýmsi odporúčaním pre majiteľov, aby sa pamätihodnosti zachovali a bolo o ne postarané v súlade s princípom ochrany ich kultúrno-historických hodnôt.

-re-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter