Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na úrade práce vymenili riaditeľov odborov

<p>Nová riaditeľka stropkovského Úradu práce, soc. vecí a rodiny Ing.
Slávka Demčáková pristúpila krátko po svojom vymenovaní k prvým
personálnym výmenám. Minulú stredu bol z funkcie riaditeľa Odboru služieb
zamestnanosti odvolaný Ing. František Hurný. Jeho zastupovaním bol poverený
Ing. Juraj Bičej.
Z funkcie riaditeľa Odboru sociálnych vecí a rodiny odvolala PaedDr.
Jaroslava Maruščáka. Na zastupovanie bol do tejto funkcie vymenovaný Mgr.
Alfonz Veselý.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter