Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Stropkovskej klavírnej jari sa predstavili talenty z celého regiónu

<p>Minulú stredu sa
v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Františka Veselého
v Stropkove konal 8. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých
talentov v sólovej hre na klavíri pod názvom Stropkovská klavírna
jar 2012.

<p>Svoje umenie tu predviedlo dvadsať hudobníkov z celého regiónu. V ich
podaní si mohlo publikum a porota v zložení Mgr. Dávid Benkö (predseda),
Mgr. Miroslava Prusáková a Karola Macková (členovia) vypočuť po dve
skladby. Napokon rozhodla o takomto umiestnení: I. kategória: 1. pásmo –
Daniel Kovalčín (ZUŠ Giraltovce). 2. pásmo – Ivan| |Kmec (ZUŠ
Raslavice), Martina Maťašová (SZUŠ Vranov nad Topľou), Lucia Matijová ZUŠ
M. Moyzesa Prešov). 3. pásmo – Veronika Kapcalová (ZUŠ F. Veselého
Stropkov). II. kategória: 1. pásmo – Alexandra Vaňková (ZUŠ
Giraltovce), Marcel Daňko (ZUŠ Giraltovce). 2. pásmo – Zuzana Gajdošová
(ZUŠ M. Moyzesa Prešov). 3. pásmo – Veronika Raková (ZUŠ F. Veselého
Stropkov).
III. kategória: 1. pásmo – Mária Mikitová (ZUŠ Hanušovce nad Topľou),
Timea Vargová (ZUŠ Humenné). 3. pásmo – Peter Miko (ZUŠ Raslavice). IV.
kategória: 1. pásmo – Jozef Kovalčík (ZUŠ Giraltovce), Miriama|
|Kovaľuková (ZUŠ Svidník). 2. pásmo – Otília Otavková (ZUŠ
Humenné), Tereza Mandzáková (ZUŠ Humenné), Renáta Goffová (SZUŠ Vranov
nad Topľou). 3. pásmo – Miriam Frajtková (ZUŠ F. Veselého Stropkov),
Erika Kušnírová (SZUŠ Vranov nad Topľou).
Predseda poroty po vyhlásení výsledkov vyslovil názor, že Stropkovská
klavírna jar má, čo sa týka úrovne prednesu jednotlivých skladieb,
stúpajúcu tendenciu a že už teraz sa teší na ďalší ročník.
„Je prínosom, keď si mladí talentovaní klavíristi môžu
zahrať v takejto príjemnej uvoľnenej atmosfére a porovnať úroveň hry na
klavíri,“
dodal.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter