Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na Stropkovskej klavírnej jari sa predstavili nadaní hudobníci z celého regiónu

Minulý štvrtok sa v koncertnej sále ZUŠ F. Veselého uskutočnil
štvrtý ročník Stropkovskej klavírnej jari.

Na tejto súťažnej prehliadke sa predstavili mladí klaviristi zo
základných umeleckých škôl v Bardejove, Sabinove, Vranove nad Topľou,
Svidníku, Giraltovciach, Medzilaborciach a Stropkove. „Vy ste si
vybrali skladby jednotlivých skladateľov tak, aby ste ich interpretovali čo
najlepším spôsobom a aby ste tú energiu, ktorú ste do toho vložili, potom
tu na tomto javisku dostali zo seba von a podali čo najlepší výkon. My
budeme samozrejme pozornými poslucháčmi a pevne verím, že to, čo ste si
pripravovali, pripravovali ste si aj kvôli tomu, aby sme z toho mali umelecký
zážitok. Interpretom želám, aby sa vám váš interpretačný zámer
vydaril, ostatným poslucháčom želám príjemný umelecký
zážitok,“
povedal v úvodnom príhovore riaditeľ ZUŠ F.
Veselého Miloslav Cimbala. Potom si už mohlo publikum vypočuť skladby
v podaní nadaných mladých hudobníkov. Ich výkony pozorne sledovala a
zároveň hodnotila odborná porota, ktorej predsedala Melánia Hermanová
z košického konzervatória, členkami boli Tatiána Protivňáková zo ZUŠ
v Medzilaborciach a Natália Čepová z domácej ZUŠ F. Veselého. Odborníci
v hre na klavír napokon rozhodli o tom, že v prvej kategórii sa v prvom
pásme umiestnili Mária Martináková a Anna Goliášová, do druhého pásma
sa zaradili Dávid Dráb a Jozef Kovalčík, v treťom pásme skončili Peter
Pastir, Klaudia Kačuriaková a Katarína Feníková. V druhej kategórii boli
do prvého pásma zaradené Barbora Medviďová a Ľubomíra Macková, v druhom
pásme sa umiestnili Dominika Dvorčáková a Sita Khwaja, v treťom pásme
skončili Eva Husárová a Katarína Kolibabová. V tretej kategórii obsadil
prvé pásmo Peter Mikula, druhé pásmo Dominika Šinaľová, Tatiana
Paňková, Denisa Foltínová, Katarína Kanalošová, Amália Medviďová a
Dominika Demková, v treťom pásme sa umiestnili Lenka Poľaková a Eva
Stašková. Na otázku, ako vlastne vznikla myšlienka usporadúvať v mesiaci
máj Klavírnu jar, riaditeľ ZUŠ F. Veselého reagoval: „Naša
škola má dlhoročnú tradíciu v hre na klavír. Klavírne oddelenie je tu od
začiatku histórie školy, preto sme cítili potrebu zapojiť našich žiakov
do nejakých súťažných prehliadok, kde by si mohli svojim spôsobom
konfrontovať svoje umenie s umením žiakov z iných ZUŠ. Keďže práve
koncom školského roka už majú žiaci pripravený kompletný repertoár,
s ktorým sa môžu predstaviť, zvolili sme práve mesiac máj. Okrem toho sme
týmto podujatím chceli umocniť celkovú atmosféru najkrajšieho mesiaca
v roku.“

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter