Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na SNP si v okrese oficiálne nespomenuli

<p>Celé Slovensko si minulý týždeň pripomenulo 68. výročie vypuknutia
Slovenského národného povstania. V Stropkove sa na túto významnú udalosť
akosi zabúda. A to aj napriek tomu, že náš región, resp. územie
vtedajšieho okresu Stropkov, bolo miestom pôsobenia viacerých partizánskych
skupín a priestorom, v ktorom prebehli počas jesene 1944 viaceré otvorené
deštrukčné akcie proti nemeckej armáde. Do povstania sa tiež zapojilo
množstvo mužov i žien z mesta i okresu.

<p>„V trojuholníku okresov Stropkov – Medzilaborce –
Humenné sa v jesenných mesiacoch 1944 vytvorila rozsiahla partizánska
oblasť s približne 24 obcami, tzv. partizánska republika,“

uvádza sa v knihe Stropkov a okolie od autorov Jána Beňka a Jozefa Durkaja.
Stropkovčan Ján Uhrík zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v tejto súvislosti pripomenul, že na území okresu sa v súčasnosti
nenachádza žiaden pamätník pripomínajúci SNP. Aj keď v povojnových
rokoch, čase normalizácie, ale i nedávnej minulosti boli snahy o jeho
vytvorenie, podobné zámery neboli doteraz naplnené. Jediným pripomenutím
povstania je tak len názov súčasného stropkovského Námestia SNP.
Historické pramene naznačujú zdržanlivý vzťah obyvateľov mesta
k udalostiam z druhej polovice roka 1944. Aj vzhľadom na predvojnovú
početnú židovskú komunitu bol Stropkov pod značným vplyvom ľudáckeho
režimu. Zrejme aj tento fakt sa do určitej miery podpísal pod neskorší
postoj k SNP.
žijúcich účastníkov augustových udalostí z roku 1944, ktorí sa do
povstania aktívne zapojili, je podľa informácií J. Uhríka 26. Medzi nimi
Stropkovčania Štefan Paňko a Ján Komišák, Jozef Homza (Gribov), Vasiľ
Račko (Staškovce), Štefan Nemec (Sitníky), Peter Fecko (Oľšavka), Juraj
Popík (Vislava).
Oslavy SNP zorganizovali minulý týždeň, tak ako každý rok, v susednom
Svidníku. V Stropkove bolo o 29. auguste 1944 ticho. Na našu otázku,
prečo si mesto nepripomína túto významnú udalosť, zaslal prednosta MsÚ
Ivan Kleban nasledujúcu odpoveď: „Výročie SNP je významným
štátnym sviatkom, ktorý si pripomínajú občania na celom Slovensku. V ten
deň sa konala celoslovenská spomienková slávnosť v Banskej Bystrici
s bohatým programom. Podobné neformálne spomienkové stretnutia organizovali
aj Zväz protifašistických bojovníkov, prebiehali rôzne občianske aktivity
a stretnutia politických strán a hnutí. V celoslovenských médiách bolo na
tento deň plánovaných mnoho vstupov a príspevkov. Rešpektujúc tieto
skutočnosti mesto neplánovalo v tomto roku samostatné podujatie
k výročiu SNP.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter