Na SNP si v okrese oficiálne nespomenuli

<p>Celé Slovensko si minulý týždeň pripomenulo 68. výročie vypuknutia
Slovenského národného povstania. V Stropkove sa na túto významnú udalosť
akosi zabúda. A to aj napriek tomu, že náš región, resp. územie
vtedajšieho okresu Stropkov, bolo miestom pôsobenia viacerých partizánskych
skupín a priestorom, v ktorom prebehli počas jesene 1944 viaceré otvorené
deštrukčné akcie proti nemeckej armáde. Do povstania sa tiež zapojilo
množstvo mužov i žien z mesta i okresu.

<p>„V trojuholníku okresov Stropkov – Medzilaborce –
Humenné sa v jesenných mesiacoch 1944 vytvorila rozsiahla partizánska
oblasť s približne 24 obcami, tzv. partizánska republika,“

uvádza sa v knihe Stropkov a okolie od autorov Jána Beňka a Jozefa Durkaja.
Stropkovčan Ján Uhrík zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v tejto súvislosti pripomenul, že na území okresu sa v súčasnosti
nenachádza žiaden pamätník pripomínajúci SNP. Aj keď v povojnových
rokoch, čase normalizácie, ale i nedávnej minulosti boli snahy o jeho
vytvorenie, podobné zámery neboli doteraz naplnené. Jediným pripomenutím
povstania je tak len názov súčasného stropkovského Námestia SNP.
Historické pramene naznačujú zdržanlivý vzťah obyvateľov mesta
k udalostiam z druhej polovice roka 1944. Aj vzhľadom na predvojnovú
početnú židovskú komunitu bol Stropkov pod značným vplyvom ľudáckeho
režimu. Zrejme aj tento fakt sa do určitej miery podpísal pod neskorší
postoj k SNP.
žijúcich účastníkov augustových udalostí z roku 1944, ktorí sa do
povstania aktívne zapojili, je podľa informácií J. Uhríka 26. Medzi nimi
Stropkovčania Štefan Paňko a Ján Komišák, Jozef Homza (Gribov), Vasiľ
Račko (Staškovce), Štefan Nemec (Sitníky), Peter Fecko (Oľšavka), Juraj
Popík (Vislava).
Oslavy SNP zorganizovali minulý týždeň, tak ako každý rok, v susednom
Svidníku. V Stropkove bolo o 29. auguste 1944 ticho. Na našu otázku,
prečo si mesto nepripomína túto významnú udalosť, zaslal prednosta MsÚ
Ivan Kleban nasledujúcu odpoveď: „Výročie SNP je významným
štátnym sviatkom, ktorý si pripomínajú občania na celom Slovensku. V ten
deň sa konala celoslovenská spomienková slávnosť v Banskej Bystrici
s bohatým programom. Podobné neformálne spomienkové stretnutia organizovali
aj Zväz protifašistických bojovníkov, prebiehali rôzne občianske aktivity
a stretnutia politických strán a hnutí. V celoslovenských médiách bolo na
tento deň plánovaných mnoho vstupov a príspevkov. Rešpektujúc tieto
skutočnosti mesto neplánovalo v tomto roku samostatné podujatie
k výročiu SNP.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter