Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na slávnostnom zastupiteľstve ocenia štyri osobnosti a spevácky zbor

Mesto Stropkov ocení na prvom slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva v roku 2009 štyri osobnosti, ktoré sa významnou mierou
zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena nášho mesta.

Ocenený bude aj miešaný spevácky zbor Karmel. Päticu nominoval Odbor
školstva a kultúry MsÚ v spolupráci s Komisiou pre vzdelanie, kultúru,
šport a mládež pri MsZ. Po prerokovaní návrhu v mestskej rade schválili
v zmysle VZN o udeľovaní ocenení mesta uplynulý pondelok návrhy aj
poslanci MsZ. Čestné občianstvo bude udelené bývalému dlhoročnému
riaditeľovi štátneho podniku Tesla Ing. Michalovi Štepitovi, ktorý sa
významne zaslúžil o vytvorenie samostatného podniku Tesla v Stropkove. Za
iniciatívu a realizáciu rekonštrukcie rímsko-katolíckeho kostola a za pomoc
pri zriaďovaní Základnej cirkevnej školy sv. Petra a Pavla bude Cena mesta
udelená bývalému stropkovskému dekanovi Mgr. Pavlovi Kaminskému. Rovnaké
ocenenie si za dlhoročné aktivity v jazdeckom športe, rozvoj turizmu a
zveľaďovanie športovej a oddychovej zóny prevezme aj Jozef Bechera. Cenu
mesta dostane aj miešaný spevácky zbor Karmel za šírenie dobrého mena
nášho mesta doma i v zahraničí a šírenie kresťanskej kultúry a
duchovnej piesne. Ďakovné listy z rúk primátora mesta si za dlhoročnú
pedagogickú činnosť a spoločenskú angažovanosť v prospech mesta prevezme
Elena Goffová a za dlhoročné pôsobenie v telovýchovnej jednote a za rozvoj
futbalového hnutia v meste Stropkov Ing. Michal Gnap.
Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva spojené s udeľovaním ocenení sa
v roku 2009 uskutoční už po šiestykrát.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter